Klippefast styreform?

OPEN ARCHIVE

Union Jack
Dannebrog

Klippefast styreform?

Vis færre oplysninger

dc.contributor.author Rennison, Betina Wolfgang en_US
dc.contributor.author Green, Lea Goldin en_US
dc.date.accessioned 2009-02-04T10:23:34Z
dc.date.available 2009-02-04T10:23:34Z
dc.date.issued 2005-01-31T00:00:00Z en_US
dc.identifier.isbn 8791181887 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10398/6361
dc.description.abstract Det kommunale landkort gennemløber netop i denne tid en markant forandring. Strukturreformen initierer en omvæltning af den offentlige sektor ikke set siden kommunalreformen i 1970’erne. Nye tider er på vej. Nye grænser trækkes – være det sig geografiske, opgaverelaterede, stillingskategoriske, organisatoriske- og styringsmæssige. Dette working-paper er et bidrag i diskussionen om strukturreformen og den generelle moderniseringsproces i den offentlige sektor. Det griber fat i en kommunal enhed, der allerede har gennemløbet en del af de omvæltninger, som landets øvrige kommuner pt. står overfor, nemlig Bornholms regionskommune. I paperet foretages en uvildig undersøgelse af regionskommunens nye styreform og administrative organisering, der er igangsat i kølvandet på kommunensammenlægningen i 2003. Working-paperet er desuden publiceret som en rapport i BUPL-regi (Januar 2005). Rapporten/working-paperet er således skabt på initiativ af BUPL (Forbundet for pædagoger og klubfolk), særligt BUPL-Bornholm. En tak skal derfor lyde til BUPL (Lars Feldt, Ulla Kjærgaard og Leif Kjærgaard) for finansiering af projektet og for information omkring aktuelle problematikker og udfordringer i og omkring Bornholms regionskommune. Vi takker desuden de interviewede fra regionskommunen for at have givet os en indsigt i facts, problemskitseringer og scenarieopstillinger – og på den måde bidraget til at give analysen kraft. Forud for rapporten er foretaget et pilotprojekt, der fungerer som inspirationskilde og vidensgrundlag for nærværende rapport/working-paper. Der skal derfor lyde en stor tak til de deltagende studerende for et grundigt analytisk og indsigtsfuldt arbejde. Rapporten/working-paperet henvender sig til såvel praktikere i og omkring Bornholms regionskommune, som forskere, konsulenter, studerende og øvrige interesserede i organisations- og strukturforandringer samt styrings- og ledelsesmæssige problematikker i en kommunal sammenhæng. en_US
dc.format.extent 99 s. en_US
dc.language dan en_US
dc.relation.ispartofseries MPP Working paper;2005-002 en_US
dc.title Klippefast styreform? en_US
dc.type wp en_US
dc.accessionstatus modt05jan31 miel en_US
dc.contributor.corporation Copenhagen Business School. CBS en_US
dc.contributor.department Institut for Ledelse, Politik og Filosofi en_US
dc.contributor.departmentshort LPF en_US
dc.contributor.departmentuk Department of Management, Politics & Philosophy en_US
dc.contributor.departmentukshort MPP en_US
dc.idnumber 8791181887 en_US
dc.publisher.city København en_US
dc.publisher.year 2005 en_US
dc.title.subtitle Den bornholmske transformation en_US
dc.title.subtitle En systemteoretisk analyse af styring og ledelse i Bornholms Regionskommune en_US


Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons License.

Filer Størrelse Format Vis
wp2-2005.pdf 725.3Kb PDF Vis/Åbn

Dette dokument findes i følgende samling(er)

Vis færre oplysninger