Danske erfaringer med værdiforringelsestest

OPEN ARCHIVE

Union Jack
Dannebrog

Danske erfaringer med værdiforringelsestest

Vis færre oplysninger

dc.contributor.author Krogholt Hansen, Carsten en_US
dc.contributor.author Petersen, Christian en_US
dc.contributor.author Plenborg, Thomas en_US
dc.date.accessioned 2009-02-04T10:24:34Z
dc.date.available 2009-02-04T10:24:34Z
dc.date.issued 2007-01-04T00:00:00Z en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10398/6747
dc.description.abstract Danske børsnoterede virksomheder overgik til internationale regnskabsstandarder pr. 1. januar 2005. Der skal således ikke længere foretages åremålsamortisering af goodwill, der til gengæld afløses af værdiforringelsestest. Såfremt den bogførte værdi af goodwill er større end genindvindingsværdien, skal der ske nedskrivning. Som en konsekvens heraf er resultat af primær drift for virksomheder med goodwill på balancen forbedret. Eksempelvis er Carlsbergs resultat af primær drift forbedret med 976 mio. kr. i 2004 som følge overgang til værdiforringelsestest af goodwill. Implementeringen af IAS 36 (impairment of assets) og IFRS 3 (business combinations) har således haft ganske store regnskabsmæssige konsekvenser for de netop aflagte årsrapporter for 2005. I denne artikel undersøger vi via en spørgeskemaundersøgelse, hvorledes danske børsnoterede virksomheder, der har indregnet goodwill, gennemfører værdiforringelsestest. Vi fokuserer på de tekniske problemstillinger, der er forbundet med værdiforringelsestest. Eksempelvis undersøger vi, hvorledes de børsnoterede virksomheder fastlægger en CGU og hvordan de estimerer kapitalomkostninger og terminalværdien ved fastlæggelse af genindvindingsværdien. Derimod adresserer vi ikke, om de foretagne skøn vurderes rimelige. en_US
dc.format.extent 16 s. en_US
dc.language dan en_US
dc.relation.ispartofseries Working paper;2006-003 en_US
dc.title Danske erfaringer med værdiforringelsestest en_US
dc.type wp en_US
dc.accessionstatus modt07jan04 mielmo en_US
dc.contributor.corporation Copenhagen Business School. CBS en_US
dc.contributor.department Institut for Regnskab og Revision en_US
dc.contributor.departmentshort RR en_US
dc.contributor.departmentuk Department of Accounting and Auditing en_US
dc.contributor.departmentukshort AA en_US
dc.idnumber x656545886 en_US
dc.publisher.city København en_US
dc.publisher.year 2006 en_US
dc.title.subtitle Del 1 en_US


Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons License.

Filer Størrelse Format Vis
rr_161106_del 1.pdf 150.2Kb PDF Vis/Åbn

Dette dokument findes i følgende samling(er)

Vis færre oplysninger