Interaktionsforskning som metode i erhvervsforskningen

OPEN ARCHIVE

Union Jack
Dannebrog

Interaktionsforskning som metode i erhvervsforskningen

Vis færre oplysninger

dc.contributor.author Elkjær-Larsen, Jens Kristian en_US
dc.contributor.author Goldschmidt, Lars en_US
dc.date.accessioned 2009-02-04T10:24:41Z
dc.date.available 2009-02-04T10:24:41Z
dc.date.issued 2005-08-31T00:00:00Z en_US
dc.identifier.isbn 8791757002 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10398/6765
dc.description.abstract Erhvervsrettet forskning i ledelse foregår i vidt omfang i samarbejde med virksomheder, der selv arbejder med forskningens problemstillinger. Det betyder, at der forskes i et felt, der selv reflekterer over de problemstillinger, der undersøges, og som kan bidrage til videnproduktionen på mange andre måder end som "rå data". Forskerne kommer med mange forskellige relationer til feltet. Fra en rolle som ren observatør, over rollen som forskende konsulent til egentlig praktiker, der forsker i sit eget miljø. Derfor er det interessant som forsker indenfor dette område at se på metodiske tilgange, der nyttiggør feltets og forskerens egne indsigter i de problemstillinger, der søges belyst, og som direkte kan understøtte aktørernes egen håndtering af disse. Det er interessant ud fra en "traditionel" universitetsbaseret forskningssynsvinkel, og det er interessant i den bredere diskussion af, hvordan virksomhederne styrker deres egen evne til "forskningsbaseret" refleksion over egen praksis. Aktionsforsknings traditionen har sit udgangspunkt i forskernes samspil med et reflekterende felt og er derfor en vigtig metodisk inspirationskilde til den erhvervsorienterede forskning. Men aktionsforskningen er ikke konsolideret som én fælles forskningstradition. Der er derimod udviklet en række forskningsmetodiske tilgange såsom: Aktionsforskning, Action science, Sociologisk fantasi, Bruger/borger involvering i udviklingsprojekter, Dialogforskning, Reflective practice, Action learning, Appreciative inquiry, Communities of Inquiry in Communities of practice, Clinical inquiry (Baskerville 1996). Metoderne er udviklet i relation til det felt eller problemstilling, som forskergrupperne var engagerede i, og kun enkelte er tænkt ind i en erhvervsforskningskontekst. Denne mangfoldighed har ført til, at det enkelte erhvervsforskningsprojekti stort omfang har skullet definere sit eget ståsted for sin interaktion med feltet, opstille sineegne kriterier for etik, kvalitet og generaliserbarhed af resultater og så fremdeles. en_US
dc.format.extent 24 s. en_US
dc.language dan en_US
dc.relation.ispartofseries Working paper;2005-101 en_US
dc.title Interaktionsforskning som metode i erhvervsforskningen en_US
dc.type wp en_US
dc.accessionstatus modt31aug05 miel en_US
dc.contributor.corporation Copenhagen Business School. CBS en_US
dc.contributor.department Center for Virksomhedsudvikling og Ledelsesteknologi en_US
dc.contributor.departmentshort CVL en_US
dc.contributor.departmentuk Research Center of Business Development and Management Technology en_US
dc.contributor.departmentukshort CVL en_US
dc.idnumber 8791757002 en_US
dc.publisher.city København en_US
dc.publisher.year 2005 en_US


Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons License.

Filer Størrelse Format Vis
interaktionsogerhvervsforskning040205-1.pdf 174.3Kb PDF Vis/Åbn

Dette dokument findes i følgende samling(er)

Vis færre oplysninger