Grundlag for vidensformidling

OPEN ARCHIVE

Union Jack
Dannebrog

Grundlag for vidensformidling

Vis flere oplysninger

Titel: Grundlag for vidensformidling
Om formidling af faglig og videnskabelig viden om sjældne handicap i et videnscenter
Forfatter: Madsen, Dorte
Resume: Artiklen handler om formidling af viden i et videnscenter for sjældne handicap, der har til opgave at bygge bro mellem der hvor viden efterspørges, og der hvor viden er. Den videnskabelige viden, der findes om sjældne handicap, er defineret ud fra et lægevidenskabeligt paradigme. Centrets praksis er en del af socialsektoren, hvor der er et princip om brugerinddragelse, hvilket betyder, at det er borgeren, der er eksperten, når det gælder eget liv og oplevelsen af den sociale service eller mødet med forvaltningen. I artiklen undersøger jeg relationer mellem eksperter og lægmænd, forholdet mellem videnskabelig viden og faglig viden med udgangspunkt i en model fra professionsforskningen over den professionelle fagpersons viden. Denne underbygges med vidensbegreber fra filosofien og de fire generiske kategorier af viden: Know-what, Know-why, Know-how, Know-who. Disse begreber udgør sammen med begrebet vidensgrundlag den analysemodel, jeg anvender til en diskussion og analyse af sammenhænge mellem viden og formidling. Keywords: Viden, formidling, kommunikationn, eksperter, lægmænd, faglig formidling, vidensformidling, videnskabsformidling, begrebet formidling, professioners vidensgrundlag, vidensgrundlag, vidensprocesser, videnbegreber, videntyper, vidensudveksling i heterogene netværk, oversættelse af viden, empowerment, videnscenter, metadiskurs
URI: http://hdl.handle.net/10398/6849
Dato: 2006-04-21

Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons License.

Filer Størrelse Format Vis
dorte_m_vidensform.pdf 532.6Kb PDF Vis/Åbn

Dette dokument findes i følgende samling(er)

Vis flere oplysninger