Controversy and Collectivity

OPEN ARCHIVE

Union Jack
Dannebrog

Controversy and Collectivity

Vis færre oplysninger

dc.contributor.author Horst, Maja en_US
dc.date.accessioned 2009-02-04T10:26:06Z
dc.date.available 2009-02-04T10:26:06Z
dc.date.issued 2008-10-07T00:00:00Z en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10398/7130
dc.description.abstract Afhandlingen undersøger massemedierede kontroverser om bioteknologi som politiske uenigheder ved at analysere argumenters konstruktion af problemer og løsninger. Det hævdes at ethvert argument i kontroverserne altid implicit artiku-lerer en eller anden bestemt forestilling om den sociale (og naturlige) orden og om, hvordan denne orden opretholdes eller kritiseres. En sådan forestilling er afgørende for at argumentet kan fungere som argument, dvs. som en menings-fuld sammenkædning af et problem og en mulig problemløsning. Kontroverser-ne om bioteknologi handler derfor ikke kun om teknologi og forskning, men er grundlæggende uenigheder om, hvilken rolle forskningen skal spille i samfun-det, og om social organisering i al almindelighed. En analyse af mønstre i disse argumenter kan derfor belyse de diskursive mulighedsbetingelser for regulering af bioteknologi i Danmark. Afhandlingens teoretiske grundlag er en relationel ontologi formuleret på bag-grund af den franske filosof og videnssociolog Bruno Latour, der giver anled-ning til at formulere en forståelse af offentlig meningsdannelse som en konstant produktion af italesættelse i netværk. For at kunne analysere denne strøm af ita-lesættelse inddrager afhandlingen den britisk-amerikanske antropolog Mary Douglas’ kulturteori som et analysestrategisk redskab. Det empiriske materiale udgøres af dagbladsartikler fra Politiken, Jyllandsposten, Information og Ekstra Bladet. På baggrund af en række søgeord er der udvalgt 1575 artikler i perioden 1. august 1997 – 31. december 2001, der omhandler sundhedsrelateret biotekno-logi. En foreløbig indholdsanalyse af disse artikler er dokumenteret i et bilag til afhandlingen. en_US
dc.format.extent 311 en_US
dc.language eng en_US
dc.relation.ispartofseries Ph.d.serie; en_US
dc.subject.other ph.d.-afhandlinger en_US
dc.title Controversy and Collectivity en_US
dc.type phd en_US
dc.accessionstatus modt08okt07 ligamo en_US
dc.contributor.corporation Copenhagen Business School. CBS en_US
dc.contributor.department Institut for Ledelse, Politik og Filosofi en_US
dc.contributor.departmentshort LPF en_US
dc.contributor.departmentuk Department of Management, Politics & Philosophy en_US
dc.contributor.departmentukshort MPP en_US
dc.idnumber x656554745 en_US
dc.publisher.city København en_US
dc.publisher.year 2003 en_US
dc.title.subtitle Articulations of Social and Natural Order in Mass Mediated Representations of Biotechnology en_US


Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons License.

Filer Størrelse Format Vis
maja_ horst.pdf 2.311Mb PDF Vis/Åbn

Dette dokument findes i følgende samling(er)

Vis færre oplysninger