Hvilke kulturtilbud bruger den kreative klasse?

OPEN ARCHIVE

Union Jack
Dannebrog

Hvilke kulturtilbud bruger den kreative klasse?

Show full item record

Title: Hvilke kulturtilbud bruger den kreative klasse?
Author: Bille, Trine
Abstract: Det er helt centralt i Richards Floridas teori om vækst, at kunne tiltrække den kreative klasse, men hvad er det egentlig som tiltrækker den kreative klasse? Formålet med denne artikel er at undersøge hvad det er for kultur- og fritidsaktiviteter den kreative klasse især benytter sig af. Det er dels interessant fra et kulturpolitisk og ikke mindst et regionalt udviklingspolitisk ståsted: hvad er det for kultur- og fritidsaktiviteter den kreative klasse bruger og tiltrækkes af? Dels er det interessant at undersøge, fordi det er punkt, hvor Florida ikke er særlig nuanceret. Den danske kulturvaneundersøgelse indeholder detaljerede data om den danske befolknings brug af de fleste kultur- og fritidstilbud. Ved at koble disse data med data for befolkningens arbejdsstilling opdelt på Richard Floridas klassificering, kan der opnås en helt ny viden om, hvad det er for kultur- og fritidstilbud den kreative klasse benytter, og dermed – må man antage – tiltrækkes af. Resultaterne, som er baseret på multivariate regressionsanalyser, viser nogle markante tendenser. Den kreative klasse er generelt mere aktive end serviceklassen på en række af de mere ”populære” og ”brede” kulturområder. Den kreative kerne adskiller sig for derimod ved at være mere kreative i deres fritid end andre. Herudover er de bl.a. mere interesseret i litteratur og viden, kulturarv og historie samt klassiske kulturformer som klassisk musik og teater. Endelig viser analysen, at der er en række kultur- og fritidsaktiviteter, hvor den kreative klasse ikke synes at adskille sig fra andre grupper. Det gælder først og fremmest en række hverdagskulturelle hjemlige aktiviteter, nogle ”brede” kulturaktiviteter samt mere oplevelsesorienterede familieaktiviteter.
URI: http://hdl.handle.net/10398/7203
Date: 2007-12-05

Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons License.

Files Size Format View
wp04-2007.pdf 443.8Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record