Fra bureaukrati til bureaukratisme

OPEN ARCHIVE

Union Jack
Dannebrog

Fra bureaukrati til bureaukratisme

Vis færre oplysninger

dc.contributor.author Pedersen, Ove K. en_US
dc.date.accessioned 2009-02-04T10:26:55Z
dc.date.available 2009-02-04T10:26:55Z
dc.date.issued 2008-09-23T00:00:00Z en_US
dc.identifier.isbn 8791690463 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10398/7350
dc.description.abstract I 1980`erne startede et reformarbejde, der stadig pågår. Intet viser mere slående hvor langt dette er kommet, end det forhold, at hvor bureaukratiet tidligere blev set som en byrde for borgeren, tales der nu om bureaukrati som en byrde for den offentlige medarbejder. I det følgende skal jeg beskrive den ny bureaukratiske model som gradvist er vokset frem siden 1980`erne og hvis konsekvenser vi hver dag bliver mindet om, når offentligt ansatte kritiserer modellen for at have negative konsekvenser både for effektiviteten i deres indsats og for kvaliteten af deres arbejde. Jeg skal argumentere for fire vigtige pointer: 1 – Den offentlige sektor er i dag organiseret anderledes end tidligere. En ny bureaukratisk model er sat igennem, hvilket bl.a. viser sig derved at medarbejderne klager over kontrol og styring og regeringen svarer igen med en reform for afbureaukratisering af dokumentationssystemet. 2 – Den nye organisation er flydende frem for fast. Den indebærer at det kommunale selvstyre flyder fra lov til lov og fra den ene kommunaløkonomiske aftale til den anden. Hvor tidligere organisationsformer indebar en vis stabilitet i udstrækningen af det kommunale selvstyre, i driftsansvar og i hvilke velfærdsydelser borgeren havde krav på, er den nuværende mindre stabil, indrettet til konstant forandring. 3 – Den nye organisation bygger på fire principper, der er gensidigt i modsætning til hinanden, hvilket fremprovokerer interessekonflikter mellem regering og personaleorganisationer og mellem ledelse og frontmedarbejdere. 4 – Interessekonflikterne har ført til politisering af det forvaltningspolitiske reformarbejde. Og til at de traditionelle grænser mellem overenskomstsystem (forhandlinger og konflikt om løn og arbejdsbetingelser) og forvaltningspolitiske reformer er under ændring. De to integreres, og begge politiseres. Artiklen er disponeret således. I det første kapitel skelner jeg mellem bureaukrati (som noget nødvendigt) og bureaukratisme (som noget uønsket). Jeg præsenterer tre historiske former for bureaukrati (og bureaukratisme) for at fremhæve nutidens. I kapitel 2 beskrives de fire principper bag nutidens organisering af den offentlige sektor. Det sker med det formål at påvise hvordan flere af disse er i modsætning til hinanden og fremprovokerer interessekonflikter. Kapitel tre analyserer hvordan kvalitetsreformen viderefører og udbreder de fire principper og styrker interessekonflikterne. Endelig – i kapitel fire – summes der op og fremtidens minefelt aftegnes. Først må vi dog lige afklare, hvad der tales om. Derfor følger nogle begrebsforskelle og en typologi over former for bureaukrati (og bureaukratisme). en_US
dc.format.extent 21 s. en_US
dc.language dan en_US
dc.relation.ispartofseries Working paper;2008-46 en_US
dc.title Fra bureaukrati til bureaukratisme en_US
dc.type wp en_US
dc.accessionstatus modt08sep23 nijemo en_US
dc.contributor.corporation Copenhagen Business School. CBS en_US
dc.contributor.department International Center for Business and Politics en_US
dc.contributor.departmentshort DBP en_US
dc.contributor.departmentuk International Center for Business and Politics en_US
dc.contributor.departmentukshort CBP en_US
dc.idnumber 8791690463 en_US
dc.publisher.city København en_US
dc.publisher.year 2008 en_US


Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons License.

Filer Størrelse Format Vis
wp cbp 2008-46.pdf 243.7Kb PDF Vis/Åbn

Dette dokument findes i følgende samling(er)

Vis færre oplysninger