Institutionel konkurrenceevne på mediemarkedet

OPEN ARCHIVE

Union Jack
Dannebrog

Institutionel konkurrenceevne på mediemarkedet

Vis flere oplysninger

Titel: Institutionel konkurrenceevne på mediemarkedet
Tiltrædelsesforelæsning 18.3.2005
Forfatter: Lund, Anker Brink
Resume: Jeg har valgt at benytte denne anledning til at introducere et nyt forskningsfelt, som CBS International Center for Business and Politics har prioriteret som et af sine fem indsatsområder. Vi kalder det "institutionel konkurrence på mediemarkedet" og signalerer derved nogle frontale opgør med traditionelle dogmer i dansk medieforskning: For det første ser vi medierne som et marked for meninger, varer og tjenesteydelser – ikke primært som en kulturel offentlighed med ensidig fokus på public service. For det andet betragter vi medievirksomhed i et samfundsvidenskabeligt ledelsesperspektiv – ikke primært i et journalistisk medarbejderperspektiv eller et ideologikritisk licensbetalerperspektiv.For det tredje betragter vi konkurrencen på mediemarkedet som et institutionelt fænomen – ikke alene som noget driftsøkonomisk betinget. Vi forsøger kort sagt at finde en tredje vej mellem økonomisk determinisme og politisk reguleringsoptimisme. Derved placeres medievirksomhed som en institutionaliseret praksis i skæringspunktet mellem marked og politik. Vi anerkender, at dagspresse, radio og tv i Danmark er vokset ud af en publicistisk tradition med vægt på idealer om ytringsfrihed, demokrati og folkeoplysning. Men vi understreger samtidig, at medievirksomheden world-wide er big business – og at det får stadig større betydning for dansk konkurrenceevne og erhvervsudvikling mere alment. Ikke kun som kanal for andres meninger, men som en politisk aktør og et potentielt erhvervslokomotiv i den såkaldte oplevelsesøkonomi.
URI: http://hdl.handle.net/10398/7368
Dato: 2005-04-04

Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons License.

Filer Størrelse Format Vis
institutionel_konkurrenceevne-1.pdf 512.3Kb PDF Vis/Åbn

Dette dokument findes i følgende samling(er)

Vis flere oplysninger