Om medicin og læring

OPEN ARCHIVE

Union Jack
Dannebrog

Om medicin og læring

Vis færre oplysninger

dc.contributor.author Ry Nielsen, J. C. en_US
dc.date.accessioned 2009-02-04T10:27:05Z
dc.date.available 2009-02-04T10:27:05Z
dc.date.issued 2005-01-14T00:00:00Z en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10398/7390
dc.description.abstract Master of Public Administration (MPA) uddannelsen ved Handelshøjskolen i København er i fokus for denne artikel. Jeg vil sætte kritisk lup på den pædagogiske praksis, som den har udviklet sig på uddannelsen. Formål er både at blive klogere på denne praksis og at komme forslag til overvejelser om ændringer. Dette er naturligvis ikke helt let, fordi jeg selv har været og er meget været aktiv omkring denne uddannelse. Jeg var således blandt initiativtagerne til uddannelsen i begyndelsen af 90’erne, og jeg var stadigvæk i 2001 aktiv på uddannelsen som studieleder. Jeg har derfor sikkert en del blinde pletter vedrørende uddannelsen. Jeg synes således fortsat, at de grundlæggende tanker bag uddannelsen er hensigtsmæssige. Derfor er formål for uddannelsen og studiets struktur ikke til diskussion her. Heller ikke en grundlæggende holdning om betydningen af, at uddannelsen både skal være teoretisk og praksisnær Den pædagogiske diskussion, som tages op her, er derfor også lettere, fordi den ikke rokker ved de grundlæggende præmisser for uddannelsen. Den bliver imidlertid heller aldrig bliver færdig, fordi vi aldrig præcist kan vide, hvad der kommer ud af vore anstrengelser, og fordi der altid kan peges på forbedringer. Det skal også nævnes, at det ikke er første gang, MPA uddannelsen analyseres. Initiativtagerne til uddannelsen har således beskrevet og analyseret opstarten på MPA og de mange faglige og pædagogiske overvejelser, vi den gang gjorde os. Nærværende artikel kan ses som supplerende til den gamle artikel, idet der meget bevidst er valgt nogle andre teoretiske bidrag end dem, vi diskuterede som led opbygningen af uddannelsen I den gamle artikel var temaer som "action learning", tværfaglighed, underviserroller, deltagerroller og evaluering i fokus. en_US
dc.format.extent 30 s. en_US
dc.language dan en_US
dc.relation.ispartofseries MPA Working Paper;2004-012 en_US
dc.subject.other kep en_US
dc.title Om medicin og læring en_US
dc.type wp en_US
dc.accessionstatus modt05jan14 miel en_US
dc.contributor.corporation Copenhagen Business School. CBS en_US
dc.contributor.department Institut for Organisation og Arbejdssociologi en_US
dc.contributor.departmentshort MPA en_US
dc.contributor.departmentuk Department of Organization and Industrial Sociology en_US
dc.contributor.departmentukshort IOA en_US
dc.idnumber x656455968 en_US
dc.publisher.city København en_US
dc.publisher.year 2004 en_US
dc.title.subtitle MPA uddannelsens pædagogik set og genset med nye briller en_US


Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons License.

Filer Størrelse Format Vis
om medicin og laering 27.10.04.04.pdf 208.6Kb PDF Vis/Åbn

Dette dokument findes i følgende samling(er)

Vis færre oplysninger