Cost-Benefit Analysens Vurderings- og Identifikationsproblemer

OPEN ARCHIVE

Union Jack
Dannebrog

Cost-Benefit Analysens Vurderings- og Identifikationsproblemer

Vis færre oplysninger

dc.contributor.author Marker-Larsen, Svend en_US
dc.date.accessioned 2009-02-04T10:27:55Z
dc.date.available 2009-02-04T10:27:55Z
dc.date.issued 2005-06-30T00:00:00Z en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10398/7641
dc.description.abstract De i denne fremstilling omtalte problemstillinger blev kun ganske kort præsenteret i min oversigtsartikel om "Cost-Benefit Analysens Velfærdsteoretiske Basis" (2005). Det blev deri præciseret, at identifikationsproblemet drejede sig om: Præcis hvilke effekter, der i det hele taget skal medregnes som samfundsøkonomiske fordele og ulemper, hvis analysen skal være fuldstændig og at vurderingsproblemet så drejede sig om spørgsmålet: Hvilke priser, der skal anvendes i forbindelse med værdisætningen af fordele og ulemper. Endvidere blev der givet en summarisk oversigt over en række situationer, hvor man må kunne bruge de aktuelle eller forventede markedspriser, når fordele og ulemper skal værdisættes. I det følgende gives først en mere udførlig redegørelse for nogle af de helt centrale ræsonnementer vedrørende vurderingsproblemet. Sidenhen fører det forholdsvis logisk frem til, at også identifikationsproblemet i en række væsentlige henseender bliver yderligere belyst. en_US
dc.format.extent 31 s. en_US
dc.language dan en_US
dc.relation.ispartofseries Working paper;2005-007 en_US
dc.title Cost-Benefit Analysens Vurderings- og Identifikationsproblemer en_US
dc.type wp en_US
dc.accessionstatus modt30juni05 miel en_US
dc.contributor.corporation Copenhagen Business School. CBS en_US
dc.contributor.department Økonomisk Institut en_US
dc.contributor.departmentshort ECON en_US
dc.contributor.departmentuk Department of Economics en_US
dc.contributor.departmentukshort ECON en_US
dc.idnumber x656495110 en_US
dc.publisher.city København en_US
dc.publisher.year 2005 en_US


Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons License.

Filer Størrelse Format Vis
wp7-2005.pdf 1.506Mb PDF Vis/Åbn

Dette dokument findes i følgende samling(er)

Vis færre oplysninger