Arbejdsgivernes erfaringer med HD-uddannelsen

OPEN ARCHIVE

Union Jack
Dannebrog

Arbejdsgivernes erfaringer med HD-uddannelsen

Vis færre oplysninger

dc.contributor.author Pettersson, Michael en_US
dc.contributor.author Møller Jensen, Jan en_US
dc.date.accessioned 2009-02-04T10:28:04Z
dc.date.available 2009-02-04T10:28:04Z
dc.date.issued 2008-11-13T00:00:00Z en_US
dc.identifier.isbn 9788799221202 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10398/7668
dc.description.abstract Denne rapport, ‘Arbejdsgivernes erfaringer med HD-uddannelsen’, er udarbejdet af Lektor Michael Pettersson, Center of Market Economics, Copenhagen Business School og Lektor Jan Møller Jensen, Institut for Marketing & Management, Syddansk Universitet for og i samarbejde med HD-Fællesudvalget1) Lektor Jan Møller Jensen, har forestået og været ansvarlig for udarbejdelsen af spørgeskemaer og gennemførelse af dataanalyser. Lektor Michael Pettersson har, sammen med HD-fællesudvalget, fremkommet med udkast til undersøgelsens indhold og ligeledes sammen HD-fællesudvalget konkluderet på og foreslået implementering af undersøgelsesresultaterne. Nærværende rapport er baseret på en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse med deltagelse af 336 arbejdsgivere. Rapporten er fulgt op af en kvalitativ mere dybdegående undersøgelse, med deltagelse af et mindre antal arbejdsgivere udvalgt blandt respondenterne i denne rapport. (vedlagt som Bilag 1) Rapportens formål er at bidrage med et datagrundlag som kan udgøre basis for udarbejdelse af tiltag på HD uddannelserne. en_US
dc.format.extent 129 s. en_US
dc.language dan en_US
dc.relation.ispartofseries Working paper;2008-15 en_US
dc.title Arbejdsgivernes erfaringer med HD-uddannelsen en_US
dc.type wp en_US
dc.accessionstatus modt08nov13 nijemo en_US
dc.contributor.corporation Copenhagen Business School. CBS en_US
dc.contributor.department Center for Markedsøkonomi en_US
dc.contributor.departmentshort CME en_US
dc.contributor.departmentuk Center for Market Economics en_US
dc.contributor.departmentukshort CME en_US
dc.idnumber 9788799221202 en_US
dc.publisher.city København en_US
dc.publisher.year 2008 en_US


Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons License.

Filer Størrelse Format Vis
cme 2008-015.pdf 1.072Mb PDF Vis/Åbn

Dette dokument findes i følgende samling(er)

Vis færre oplysninger