The Cultural Integration Model and European Transformation

OPEN ARCHIVE

Union Jack
Dannebrog

The Cultural Integration Model and European Transformation

Vis færre oplysninger

dc.contributor.author Samson, Ramona en_US
dc.date.accessioned 2009-02-04T10:28:31Z
dc.date.available 2009-02-04T10:28:31Z
dc.date.issued 2008-10-07T00:00:00Z en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10398/7732
dc.description.abstract Europa undergår fundamentale forandringer i kølvandet på den Kolde Krigs afslutning. En afgørende begivenhed er udvidelsen af den Europæisk Union (EU), der indebærer, at de tidligere kommunistiske lande i Østeuropa bliver del af et samlet Europa. Samspillet mellem ydre og indre faktorer i disse samfund bevirker, at det i stigende grad er nødvendigt at befatte sig på en ny måde med studiet af europæisk forandring og integration. Svaret i denne afhandling er ’kulturel integration’. Afhandling tager sit afsæt i den aktuelle sociologiske debat vedrørende fremvæksten af et såkaldt postvestligt og postnationalt Europa. Denne indebærer, at ikke alene de østeuropæiske lande forandrer sig, men at hele Europa er genstand for grundlæggende refortolkning i takt med at landegrænser opblødes og Øst/vestdelingen af kontinentet gradvist ophæves. En sådan ’dobbelt synkronicitet’ (double syncronicity) står i modsætning til hovedparten af eksisterende teorier om europæisk integration, der forklarer Østeuropas integration i det øvrige Europa som ’transition’. Transitologien hviler på to grundantagelser: Dels at de østeuropæiske lande bevæger sig entydigt i retning af en vestlig model (konvergens), dels at integration alene udspiller sig indenfor rammerne af EU’s formelle institutionelle struktur (singularitet). I modsætning hertil er det opfattelsen hos denne afhandlings forfatter, at de aktuelle forandringsprocesser i de tidligere kommunistiske lande i Østeuropa ikke kan begribes fyldestgørende inden for rammen af disse traditionelle integrationsteorier. På denne baggrund spørger afhandlingens problemformulering: ”hvordan analyserer man forandringsprocesserne i Østeuropa i sammenhæng med de overordnede forandringer, der finder sted i Europa?” en_US
dc.format.extent 322 en_US
dc.language eng en_US
dc.relation.ispartofseries Ph.d.serie;2006-18 en_US
dc.subject.other ph.d.-afhandlinger en_US
dc.title The Cultural Integration Model and European Transformation en_US
dc.type phd en_US
dc.accessionstatus modt08okt07 ligamo en_US
dc.contributor.corporation Copenhagen Business School. CBS en_US
dc.contributor.department Institut for Interkulturel Kommunikation og Ledelse en_US
dc.contributor.departmentshort IKL en_US
dc.contributor.departmentuk Department of Intercultural Communication and Management en_US
dc.contributor.departmentukshort ICM en_US
dc.idnumber x656554753 en_US
dc.publisher.city København en_US
dc.publisher.year 2006 en_US
dc.title.subtitle The Case of Romania en_US


Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons License.

Filer Størrelse Format Vis
ramona_samson.pdf 2.174Mb PDF Vis/Åbn

Dette dokument findes i følgende samling(er)

Vis færre oplysninger