Gennemsigtighed og åbenhed

OPEN ARCHIVE

Union Jack
Dannebrog

Gennemsigtighed og åbenhed

Show simple item record

dc.contributor.author Andersen, Kim Normann
dc.contributor.author Medaglia, Rony
dc.date.accessioned 2010-07-12
dc.date.accessioned 2010-07-12T14:31:48Z
dc.date.available 2010-07-12T14:31:48Z
dc.date.issued 2010-07-12
dc.identifier.isbn 9788792524119
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10398/8158
dc.description.abstract De danske folkeskolers indsats med anvendelse af internettet til at levere data om karakterer og trivselsmål halter ikke blot bagefter, men er endog meget langt fra målsætninger om åbenhed og gennemsigtighed. Det var ellers et meget klart formuleret krav i Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v. (vedtaget tilbage i 2002) samt i 360 graders eftersynet af skolerne, der i den netop udkomne rapport bl.a. anbefalede langt stærkere fokus på resultater. En kortlægning af 200 folkeskoler jævnt fordelt på de fem regioner viser, at det stadig i langt overvejende er generel information om skolerne, der dominerer hjemmesiderne, og at folkeskolerne ikke har integreret eksempelvis karaktergennemsnit og andre forbrugerdata på hjemmesiderne. I stedet skal forældre og børn gå via andre informationskanaler for at få data om karakterer for den enkelte skole. Det kan eksempelvis ske via UNI-C eller CEPOS. Ud af de undersøgte 200 folkeskoler er det kun 15% af skolerne, der kommer op på et niveau, hvor de er på omdrejningshøjde med målsætninger om gennemsigtighed og sammenlignelighed via internettet. De øvrige 85% halter så meget bagefter, at undersøgelsen konkluderer, at det er vanskeligt at se loven er internaliseret i den digitale ledelse og kommunikation til brugerne. Der kan være to mulige årsager til dette. Enten er skolerne uvidende om hvordan man lægger informationer op på nettet eller de forsøger bevidst at undgå sammenlignelighed og tilgængelighed. Uanset om det skyldes manglende viden eller modvilje, er resultatet, at danske børn og forældre i praksis er ladt i stikken af skolerne. Der findes flere portaler og online databaser, hvor data for karaktergennemsnit fordelt på fag og klassetrin kan findes. Det er imidlertid kun en lille del af folkeskolerne, der benytter denne mulighed. Mange af de skoler, der linker til data, tager så betydelige forbehold for disse data, at det langt fra stimulerer brugerne til at hente, anvende og vurdere oplysninger om karakterer. en_US
dc.format.extent 16 en_US
dc.language dan en_US
dc.relation.ispartof 5/2010
dc.relation.ispartofseries CAICT Communications
dc.title Gennemsigtighed og åbenhed en_US
dc.type wp en_US
dc.accessionstatus modt10jul12 liga en_US
dc.contributor.corporation Copenhagen Business School. CBS en_US
dc.contributor.department Center for Applied Information and Communication Technology en_US
dc.contributor.departmentshort CAICT en_US
dc.contributor.departmentuk Center for Applied Information and Communication Technology en_US
dc.contributor.departmentukshort CAICT en_US
dc.idnumber 9788792524119 en_US
dc.publisher.city Frederiksberg en_US
dc.publisher.year 2010 en_US
dc.title.subtitle Folkeskolernes brug af internettet en_US


Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons License.

Files Size Format View
CAICT_Com_52010 final version juli adjust.pdf 716.4Kb PDF View/Open Nyeste fil med rettelser

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record