Sprogkernen

OPEN ARCHIVE

Union Jack
Dannebrog

Sprogkernen

Show simple item record

dc.contributor.author Margrethe en_US
dc.contributor.author Birgit en_US
dc.contributor.author Mette en_US
dc.contributor.author Nanna en_US
dc.contributor.author Mikkel Bülow en_US
dc.contributor.author Alex en_US
dc.contributor.author Helle en_US
dc.date.accessioned 2011-06-17T11:04:01Z
dc.date.available 2011-06-17T11:04:01Z
dc.date.issued 2011-06-17 en_US
dc.identifier.citation Mondahl , M , Henriksen , B , Skovgaard Andersen , M , Rosenfeldt , N , Skovborg , M B , Klinge , A & Birk , H 2011 , Sprogkernen : En undersøgelse af fremmedsprogsundervisning i det almene gymnasium . Institut for Internationale Sprogstudier og Vidensteknologi, CBS , Frederiksberg . en_US
dc.identifier.other PURE: 32411346 en_US
dc.identifier.other PURE UUID: 55328fd8-eafa-4214-a42e-968d2fe7fde6 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10398/8320
dc.description.abstract Den globale borger skal kunne klare sig i en stadig mere kompleks verden – en verden der står åben for nye generationer af unge danskere. Den stigende kompleksitet betyder at det danske uddannelsessystem stilles over for nye udfordringer. Danmark er specielt udfordret af globaliseringen: Det danske sprogområde er lille, men samtidig skal vi sikre at de bedste internationale hjerner vælger at arbejde for vores virksomheder, og vi skal kunne agere klogt i den sproglige og kulturelle mangfoldighed globaliseringen indebærer. Udviklingen gennem de seneste årtier har dog indikeret ,at Danmark går i den forkerte retning hvad angår uddannelsessystemets evne til at motivere de unges tilegnelse af kultur- og sprogkompetencer. Fremmedsprogsdisciplinerne, hvorfra såvel fremmedsprogs- som kulturkompetencer forventes at udspringe,opfattes gennemgående som lavstatusfag i gymnasiet og færre og færre unge vælger at dygtiggøre sig inden for de traditionelle fremmedsprogsdiscipliner, bl.a. fordi de ikke kan se at kompetencer fra disse discipliner bidrager væsentligt til en spændende karriere. For fremadrettet at kunne forholde sig til de udfordringer som gymnasiet står overfor i forhold til at gøre kommende medarbejdere interkulturelt handlingskompetente, har Projekt Sprogkernen afdækket fremmedsprogenes udfordringer i gymnasiet og kommer i denne rapport med anbefalinger til en ændring/fornyelse af kernefagligheden i fremmedsprogsundervisningen i de gymnasiale uddannelser. en_US
dc.format.extent 42 en_US
dc.publisher Institut for Internationale Sprogstudier og Vidensteknologi, CBS en_US
dc.title Sprogkernen en_US
dc.contributor.pbl Institut for Internationale Sprogstudier og Vidensteknologi (Ophørt organisation) en_US
dc.contributor.pbl Institut for Internationale Kultur- og Kommunikationsstudier (Ophørt organisation) en_US


Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons License.

Files Size Format View
Sprogkernen.pdf 1.603Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record