Produktivitet, vækst og velfærd

OPEN ARCHIVE

Union Jack
Dannebrog

Produktivitet, vækst og velfærd

Vis flere oplysninger

Titel: Produktivitet, vækst og velfærd
Industrirådet og efterkrigstidens Danmark 1945 - 1958
Forfatter: Lind Larsen, Morten
Resume: Velfærdsstaten befinder sig i et vadested. Befolkningen bliver ældre, og finansieringsgrundlaget skrumper. Det giver grundlag for diskussioner om, hvorvidt kursen skal justeres eller lægges radikalt om, og hvordan forholdet skal være mellem rettigheder og pligter i fremtiden. I de aktuelle diskussioner om den danske velfærdsstats fremtid er det et tilbagevendende spørgsmål, hvordan den danske velfærdsstatsmodel er opstået, og hvad der egentlig er dens centrale bestanddele. Den danske velfærdsstats rødder kan naturligvis trækkes langt tilbage, men der er efterhånden enighed om, at de første årtier efter befrielsen står som helt centrale i forhold til den moderne danske velfærdsstats historie. I perioden fra 1945 til slutningen af 1950’erne blev en række væsentlige forudsætninger således skabt for, at den moderne velfærdsstat kunne realiseres i 1960’erne og 1970’erne, hvor omfattende velfærdsreformer blev gennemført og en stor offentlig sektor etableredes.
URI: http://hdl.handle.net/10398/8399
Dato: 2012-01-30

Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons License.

Filer Størrelse Format Vis
Morten_Lind_Larsen.pdf 1.406Mb PDF Vis/Åbn PhD afhandling

Dette dokument findes i følgende samling(er)

Vis flere oplysninger