Iværksættelse af kommunikation

OPEN ARCHIVE

Union Jack
Dannebrog

Iværksættelse af kommunikation

Vis færre oplysninger

dc.contributor.author Pors, Anja Svejgaard
dc.date.accessioned 2012-05-02
dc.date.accessioned 2012-05-03T13:23:36Z
dc.date.available 2012-05-03T13:23:36Z
dc.date.issued 2012-05-03
dc.identifier.isbn 9788792842596
dc.identifier.isbn 9788792842589
dc.identifier.issn 0906-6934
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10398/8447
dc.description.abstract Denne ph.d. afhandling handler om hospitalsvæsnets arbejde med strategisk kommunikation. Gennem det seneste årti er kommunikation blevet et strategisk indsatsområde på danske hospitaler. Her er kommunikation omdrejningspunkt i visioner, politikker, planer og daglige arbejdspraksisser. Hospitalerne laver kommunikationsstrategier og opbygger kommunikationsafdelinger, som skal bidrage til en bedre kommunikation med patienter – ikke bare i mødet mellem læge og patient i klinikken – men i den organisatoriske helhed. I afhandlingen beskriver jeg indledningsvist denne udvikling som en kommunikationsliggørelse af hospitalet. Den strategiske kobling mellem kommunikation og patient gør kommunikation til en organisatorisk opgave. Jeg undersøger, hvordan denne udvikling forandrer forståelser af patienten og griber ind i hospitalets organisatoriske orden. Afhandlingens hovedspørgsmål er, hvordan hospitalet iværksætter og håndterer kommunikation med patienter som organisatorisk opgave. Interessen for organisering af kommunikation og patientrelationer placerer sig i et interdisciplinært spændingsfelt mellem forskellige forskningsområder: I sundhedskommunikationsforskningen ses kommunikation som et effektivt middel til at opnå sundhedsfaglige mål. Andre tilgrænsende forskningsområder beskæftiger sig med kommunikation i konkrete møder mellem sundhedsprofessionelle og patienten. Desuden findes der en række institutionelle studier af strategisk kommunikation som hospitalers omdømmearbejde. Fokus i denne afhandling placerer sig mellem disse forskningsområder. Min analytiske interesse retter sig mod hidtil uudforskede aspekter af, hvordan patienten placeres i den strategiske kommunikation. Studiet undersøger ikke, hvordan den strategiske kommunikation modtages af patienter eller fungerer som omdømmehåndtering. Denne 281 afhandling er derimod en undersøgelse af, hvordan strategisk kommunikation med patienter sættes i værk og håndteres i hospitalsorganisationen. en_US
dc.format.extent 311 en_US
dc.language dan en_US
dc.publisher Copenhagen Business School en_US
dc.relation.ispartofseries PhD Series;16.2012
dc.title Iværksættelse af kommunikation en_US
dc.type phd en_US
dc.accessionstatus modt12maj03 lbjl en_US
dc.contributor.corporation Copenhagen Business School. CBS en_US
dc.contributor.department Institut for Organisation en_US
dc.contributor.departmentshort IOA en_US
dc.contributor.departmentuk Department of Organization en_US
dc.contributor.departmentukshort OIS en_US
dc.idnumber 9788792842596 en_US
dc.publisher.city Frederiksberg en_US
dc.publisher.year 2012 en_US
dc.title.subtitle Patientfigurer i hospitalets strategiske kommunikation en_US


Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons License.

Filer Størrelse Format Vis
Anja_Svejgaard_Pors_phd.pdf 2.977Mb PDF Vis/Åbn Ph.d. thesis

Dette dokument findes i følgende samling(er)

Vis færre oplysninger