Kommunal turismepolitik som kommunal er-hvervspolitik

OPEN ARCHIVE

Union Jack
Dannebrog

Kommunal turismepolitik som kommunal er-hvervspolitik

Vis færre oplysninger

dc.contributor.author Lyck, Lise
dc.date.accessioned 2012-08-09
dc.date.accessioned 2012-08-13T11:20:29Z
dc.date.available 2012-08-13T11:20:29Z
dc.date.issued 2012-08-13
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10398/8476
dc.description.abstract Turisme regnes som et af verdens største erhverv. UNWTO, der er turismens hovedorganisa-tion globalt har opgjort antal ansatte til 235 mio., dvs. 9,2 % af alle job, og turismens andel af verdens bruttonationalprodukt (BNP) til 9,7 %. Turismen fortsætter med at vokse. Økono-misk krise og finanskrise, askesky mv. har betydet kortvarige afvigelser fra væksttrenden og enkelte ændringer i udviklingen af turismedestination. Europa modtager langt de fleste turister, og turismen er derfor et meget stort erhverv i de fleste EU-lande. Fra Kommissionens side er der nu - siden turisme med Lissabon traktaten er blevet et EU anliggende - pr. 30. juni 2010 udformet et mål om, at EU skal være verdens turismedestination nr. 1 og en politik, der omfatter 21 punkter, se for eksempel Lise Lyck; ”Handlingsplan for Dansk Turisme”. Denne publikation kan købes for 150 kr. ved henvendel-se til ll.tcm@cbs.dk. Publikationen er også fremlagt på dette møde. Dansk turisme har desværre haft betydelige problemer med konkurrenceevnen og har som det eneste EU land gennem en årrække har haft en aftagende markedsandel i udenlandske overnatninger. Det er baggrunden for, at erhvervets aktører og nogle politikere har arbejdet for at erhvervet kan blive konkurrencedygtigt og bidrage mere til at skabe økonomisk vækst, velfærd og arbejdspladser i Danmark. en_US
dc.format.extent 8 en_US
dc.language dan en_US
dc.title Kommunal turismepolitik som kommunal er-hvervspolitik en_US
dc.type cp en_US
dc.accessionstatus modt12aug13 lbjl en_US
dc.contributor.corporation Copenhagen Business School. CBS en_US
dc.contributor.department Center for Tourism and Culture Management en_US
dc.contributor.departmentshort TCM en_US
dc.contributor.departmentuk Center for Tourism and Culture Management en_US
dc.contributor.departmentukshort TCM en_US
dc.description.notes Præsenteret på turistmøde, Kokkedal Slot, 24. Maj 2012 en_US
dc.idnumber x656701845 en_US
dc.publisher.city Frederiksberg en_US
dc.publisher.year 2012 en_US
dc.title.subtitle Hvorfor og hvordan? en_US


Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons License.

Filer Størrelse Format Vis
LYCK_2012_2.pdf 161.6Kb PDF Vis/Åbn Konference papir

Dette dokument findes i følgende samling(er)

Vis færre oplysninger