Den flerdimensionelle strategi

OPEN ARCHIVE

Union Jack
Dannebrog

Den flerdimensionelle strategi

Vis færre oplysninger

dc.contributor.author Obed Madsen, Søren
dc.date.accessioned 2011-12-05
dc.date.accessioned 2012-11-20T13:26:25Z
dc.date.available 2012-11-20T13:26:25Z
dc.date.issued 2012-11-20
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10398/8583
dc.description.abstract Selvom strategien i teorien burde sikre, at organisationen går i samme retning ved at vise den fælles vej for organisationen, medvirker strategien i praksis til at øge antallet af mulige veje, da lederne oversætter strategien ud fra deres egen kontekst. Derved øges antallet af strategier i organisationen, og et samlet overblik over sammenspillet og relationerne mellem strategierne vanskeliggøres. Ledere skelner mellem de forskellige dele af strategien som fx det abstrakte som ordlyden eller intentionen, og det konkrete som måltal og projekter. Lederne anvender de forskellige dele af strategien i forskellige sammenhænge, men taler stadigvæk om ”strategien” selv om de har skiftet dimension som fx mellem ordlyd og KPI’er. En anden dimension er, at lederne også kan opfatte strategien som rigtig, men irrelevant, hvilket hænger sammen med deres skelnen mellem det abstrakte og det konkrete i strategien. Den abstrakte dimension opfattes som værende rigtigt, mens strategien rent konkret kan være irrelevant for visse ledere. Strategien anvendes også som dokumentation for den øverste ledelses intentioner. Derved kan andre aktører få indblik i topledelsens tankegang, foretage modtræk, øve sig på at yde modstand på en elegant måde eller blot forberede sig på at argumentere for sin sag inden for den logik som strategien repræsenterer. en_US
dc.format.extent 8 en_US
dc.language dan en_US
dc.title Den flerdimensionelle strategi en_US
dc.type cp en_US
dc.accessionstatus modt12nov20 lbjl en_US
dc.contributor.corporation Copenhagen Business School. CBS en_US
dc.contributor.corporationshort Copenhagen Business School. CBS en_US
dc.contributor.department Center for Virksomhedsudvikling og Ledelse en_US
dc.contributor.departmentshort CVL en_US
dc.contributor.departmentuk Center for Business Development and Management en_US
dc.contributor.departmentukshort CVL en_US
dc.description.notes Paper til Det Danske Ledelsesakademis 2011 konference Copenhagen Business School 5.-6. december 2011 en_US
dc.publisher.city Frederiksberg en_US
dc.publisher.year 2011 en_US
dc.title.subtitle Et studie af, hvordan ledere i praksis anvender strategi en_US


Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons License.

Filer Størrelse Format Vis
Obed_Madsen_2011.pdf 145.3Kb PDF Vis/Åbn Conference paper

Dette dokument findes i følgende samling(er)

Vis færre oplysninger