Standarder og regulering mellem politik og markedsdannelse

OPEN ARCHIVE

Union Jack
Dannebrog

Standarder og regulering mellem politik og markedsdannelse

Vis flere oplysninger

Titel: Standarder og regulering mellem politik og markedsdannelse
Privat produktpolitik i det indre marked
Forfatter: Frankel, Christian; Højbjerg, Erik
Resume: De politiske og administrative studier af det indre markeds færdiggørelse har overvejende fokuseret på, hvordan gennemførelsen er bundet til en forandring af kompetence‐ og arbejdsdelingen mellem de eksisterende EU institutioner og medlemslandene. Et sådant EU internt fokus ser imidlertid bort fra, at væsentlige dele af gennemførelsen allerede i 1987 med Fællesaktens vedtagelse blev overladt til de private europæiske standardiseringsorganisationer (ESO2). Når man tænker på, hvor vigtig en rolle disse organisationer er tildelt i udviklingen af det indre marked, kan det undre, at denne uddelegering hidtil ikke har været belyst i nævneværdigt omfang. For det første synes uddelegeringen at indeholde demokratiske udfordringer, fordi private aktører gennem medlemsskab af de autonome europæiske standardiseringsorganisationer deltager direkte og i et vist omfang uden for politisk og administrativ kontrol i at fastlægge reglerne for markedsførelsen af varer i det indre marked. For det andet rejser uddelegeringen en række analytiske spørgsmål om, hvor EU integrationens institutionelle locus skal findes, når sikringen af EUs politiske målsætninger med det indre marked er afhængig af en inter‐organisatorisk koordination mellem EU og ESO. Udover at det indre marked er betinget af institutionelle forandringer inden for rammerne af EU er det ligeledes afhængig af en institutionsdannelse mellem de gensidigt autonome organisationer EU og ESO. Endelig, for det tredje, indebærer uddelegeringen en særskilt udfordring for ESO. I takt med at europæisk teknisk standardisering skal indfri bredere samfundsmæssige og politiske hensyn i markedsdannelsesprocessen er der risiko for, at én af de bærende principper i standardiseringsarbejdet, nemlig frivilligheden, sættes under pres. Der er sandsynligvis grænser for, hvad teknisk standardisering kan levere i forhold til samfundsmæssig regulering uden at undergrave sin egen logik.
URI: http://hdl.handle.net/10398/8717
Dato: 2013-06-10
Note: Preprint af kapitel til bogen: Standardisering som regulering - En antologi om standardisering i krydsfeltet mellem politik og marked.

Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons License.

Filer Størrelse Format Vis
Frankel_Højbjerg.pdf 205.9Kb PDF Vis/Åbn Preprint

Dette dokument findes i følgende samling(er)

Vis flere oplysninger