Hverdagslogikker i psykiatrisk arbejde

OPEN ARCHIVE

Union Jack
Dannebrog

Hverdagslogikker i psykiatrisk arbejde

Vis flere oplysninger

Titel: Hverdagslogikker i psykiatrisk arbejde
En institutionsetnografisk undersøgelse af hverdagen i psykiatriske organisationer
Forfatter: Petersen, Anne
Resume: Denne afhandling er en institutionsetnografisk undersøgelse af, hvordan det psykiatriske arbejde praktiseres og forstås af ledere og medarbejdere på et behandlingspsykiatrisk hospital (Hospitalet) og et socialpsykiatrisk bosted (Bostedet). I undersøgelsen besvarer jeg tre spørgsmål: Hvilke hverdagslogikker former tilgangen til det psykiatriske arbejde? Hvordan former de forskellige hverdagslogikker tilgangen? Og hvordan sameksisterer forskellige hverdagslogikker i hverdagen i organisationer? Begrebet hverdagslogik er en operationalisering af begrebet institutionel logik fra den ny-institutionelle teori. Institutionelle logikker er defineret som praksisser, antagelser, overbevisninger, værdier og regler, der findes meningsfulde indenfor et fællesskab, og har en formende indvirkning på, hvordan fællesskabet agerer. Institutionelle logikker har ofte været anvendt til at undersøge, hvordan fællesskaber agerer på et makro- eller meso-niveau, mens der efterlyses forskning i, hvordan institutionelle logikker former praksis på mikro-niveau. Ved at operationalisere begrebet institutionel logik som hverdagslogik undersøger jeg hvilke praksisser, antagelser og værdier, der former det psykiatriske arbejde i hverdagen på Bostedet og Hospitalet. I forskningen om institutionelle logikker har der været en tendens til at undersøge, hvordan få institutionelle logiker former et fællesskabs praksis. Herved er det overset, at fællesskabers praksis ofte formes af konstellationer af flere institutionelle logikker. Ved at designe denne afhandling som an afdækning af hvilke hverdagslogikker, der former det psykiatriske arbejde, og en undersøgelse af hvordan de gør det, undersøger jeg netop sådan en konstellation af hverdagslogikker. Dette muliggør, at jeg også kan beskrive, hvordan de forskellige hverdagslogikker, der former det psykiatriske arbejde på forskellige måder, sameksisterer i hverdagen i organisationerne.
URI: http://hdl.handle.net/10398/8779
Dato: 2013-11-07

Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons License.

Filer Størrelse Format Vis
Anne_Petersen.pdf 3.623Mb PDF Vis/Åbn PhD-afhandling

Dette dokument findes i følgende samling(er)

Vis flere oplysninger