Jagten på autenticitet i offentlig styring

OPEN ARCHIVE

Union Jack
Dannebrog

Jagten på autenticitet i offentlig styring

Vis flere oplysninger

Titel: Jagten på autenticitet i offentlig styring
Forfatter: Majgaard, Klaus
Resume: Afhandlingen udforsker mulighedsbetingelserne for autentisk styringsdialog i den offentlige sektor – forstået som en dialog, hvor deltagere fra forskellige styringsniveauer kan dele kompleksitet og dilemmaer i styringsbetingelserne i et sprog, som opleves som vedkom-mende og træffende. Afsættet tages fra et perspektiv ”inde fra” en konkret styringspraksis – nemlig et narrativ fra 2011, da forfatteren selv arbejdede som kommunaldirektør i Furesø Kommune. Fortællingen afsøger de forskellige ”dagsordener” for styringen, der hver især har sin særlige måde at tematisere komplekse styringsbetingelser, og som også rejser hver sine sæt af paradokser. Kommunaldirektøren skelner mellem diskussioner, der omhandler ”genopretning af orden og budgetssikkerhed” (med den skandaliserede Farum Kommune som bagtæppe), diskussioner om effektivisering og diskussioner om radikal velfærdsinnovation. Hvor diskussionen om orden opererer med meget snævre distinktioner mellem opfyldelse og ikke-opfyldelse af normer og regler, så er effektiviserings- og innovationsdiskussionerne præget af tiltagende åbenhed for de processer, der former rammebetingelserne for denne type vurderinger. En anden iagttagelse er, at ordens-diskursen typisk tiltrækker sig opmærksomheden, når den udfordres.
URI: http://hdl.handle.net/10398/8991
Dato: 2014-10-23

Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons License.

Filer Størrelse Format Vis
Klaus_Majgaard.pdf 1.793Mb PDF Vis/Åbn PhD afhandling

Dette dokument findes i følgende samling(er)

Vis flere oplysninger