Indkøbspraksisser I et SCM-perspektiv

OPEN ARCHIVE

Union Jack
Dannebrog

Indkøbspraksisser I et SCM-perspektiv

Show full item record

Title: Indkøbspraksisser I et SCM-perspektiv
En case-samling
Author: Helbo, Martin; Jakobsen, Jesper; Gammelgaard, Britta
Abstract: Dette working paper er en samling af case beskrivelser angående indkøbspraksisser i Danmark. Case-dataene er indsamlede i efteråret 2003 og foråret 2004. Alle beskrivelser er validerede af de deltagende virksomheder. I den oprindelige undersøgelse var 10 virksomheder repræsenterede, men én af case-virksomhederne valgte desværre at trække sig ud af undersøgelsen på grund af meget store ændringer i virksomhedens grundlag. Dette ændrer dog ikke det samlede billede af, at indkøbspraksisserne i virksomhederne er i opbrud. Indkøbet bliver i stadig stigende grad opfattet som en vigtig brik til strømlining af forsyningskæden "upstream" mod råvareleverandørerne. En egentlig case-analyse vil kunne findes i kommende publikationer af de tre forfattere. Case beskrivelserne er en vigtig del af datagrundlaget i projektet "Indkøbspraksisser i et SCMperspektiv", der er finansieret af Center for Underleverandører i Herning. Dataene er hovedsagelig tilvejebragt via interviews med indkøbsansvarlige i de pågældende case-virksomheder. I den forbindelse vil vi gerne rette en stor tak til de personer og virksomheder, der velvilligt har stillet sig til rådighed med indsigt i de processer, der strukturerer dagens indkøb. Når vi har valgt at udgive beskrivelserne i et working paper og ikke blot lade dem samle støv i en skuffe som datagrundlag for videnskabelige publikationer, er det fordi, vi håber, at beskrivelserne kan inspirere andre end os selv, eksempelvis virksomheder og nuværende og kommende studerende med interesse i indkøbspraksisser. Nøgleord: sourcing, indkøb, underleverandører, segmentering af indkøb
URI: http://hdl.handle.net/10398/6290
Date: 2004-04-29

Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons License.

Files Size Format View
wp2004-03.pdf 384.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record