Nydanske medarbejdere i 11 danske virksomheder

OPEN ARCHIVE

Union Jack
Dannebrog

Nydanske medarbejdere i 11 danske virksomheder

Show simple item record

dc.contributor.author Uhlenfeldt, Thomas en_US
dc.contributor.author Hinz, Ole en_US
dc.date.accessioned 2009-02-04T10:23:25Z
dc.date.available 2009-02-04T10:23:25Z
dc.date.issued 2007-01-04T00:00:00Z en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10398/6294
dc.description.abstract I nærværende rapport belyses de konkrete muligheder og udfordringer der møder danske virksomheder i forbindelse med ansættelsen af nydanskere. Herunder ser vi nærmere på, i hvilket omfang etnisk diversitet overhovedet opleves som et relevant tema ude i virksomhederne, hvilke organisatoriske konsekvenser den øgede diversitet har medført, og i givet fald hvordan den søges håndteret. Sidst, men ikke mindst undersøges, hvorvidt virksomhederne formår at omsætte medarbejdernes forskelligheder til konkret innovation eller anden form for værdiskabelse. Rapporten bygger på casestudier i 11 danske virksomheder fra forskellige brancher. Den overordnede konklusion på disse studier er at langt den overvejende del af de adspurgte ledere i virksomhederne oplever ansættelsen af nydanskere som værende helt eller hovedsageligt problemfrit. De nydanske medarbejdere opleves således som en særdeles stabil og samvittighedsfuld arbejdskraft som assimileres relativt problemfrit ind i den eksisterende virksomhedskultur. I enkelte tilfælde har ansættelsen af nydanskere dog krævet forskellige tiltag og tilpasninger af varierende omfang fra lidt mere lederopmærksomhed til mere omfattende programmer. Samtidig fremhæves især sprogvanskeligheder som en væsentlig udfordring. Derudover er det for ingeniørvirksomhedernes vedkommende ofte vanskeligt at oversætte en udenlandsk ingeniøruddannelses kompetencer til danske forhold. Personaleafdelingernes evne til at vurdere disse nydanskeres kvalifikationer er i disse virksomheder kritisk. I rapporten præsenteres afslutningsvis en model som beskriver tre forskellige måder hvorpå nydanskere kan bidrage til virksomheders værdiskabelse. en_US
dc.format.extent 86 s. en_US
dc.language dan en_US
dc.relation.ispartofseries Rapport til EU´s Socialfond og Integrationsministeriet;Maj 2006 en_US
dc.subject.other nydanskere en_US
dc.subject.other ansættelse en_US
dc.title Nydanske medarbejdere i 11 danske virksomheder en_US
dc.type wp en_US
dc.accessionstatus modt07jan04 mielmo en_US
dc.contributor.corporation Copenhagen Business School. CBS en_US
dc.contributor.department Center for Virksomhedsudvikling og Ledelse en_US
dc.contributor.departmentshort CVL en_US
dc.contributor.departmentuk Centre for Business Development and Management
dc.contributor.departmentukshort CVL
dc.idnumber x656545843 en_US
dc.publisher.city København en_US
dc.publisher.year 2006 en_US
dc.title.subtitle Forskellighed og innovation del II en_US


Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons License.

Files Size Format View
integrationsrapport.pdf 176.0Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record