Undersøgelse af moderne økonomistyringsværktøjer i Danmark 2001

OPEN ARCHIVE

Union Jack
Dannebrog

Undersøgelse af moderne økonomistyringsværktøjer i Danmark 2001

Show full item record

Title: Undersøgelse af moderne økonomistyringsværktøjer i Danmark 2001
Author: Nielsen, Steen; Melander, Preben; Jakobsen, Morten
Abstract: Artiklen er resultatet af en undersøgelse af 154 virksomheder foretaget indenfor et samlebegreb, der her benævnes 'Moderne Økonomistyrings-Værktøjer' (MØV). MØV omfatter her: Activity Based Costing, Activity Based Management, target costing, lifecycle- costing, kaizen costing, Total Quality Management, ikkefinansielle performance mål, quality costing, cost of engineering, strategic costing, Business Excellence Modellen, Balanced Scorecard, videnregnskab, Economic Value Added, samt Shareholder Value. Disse begreber er udvalgt, da de vurderes at være de mest kendte og mest omdiskuterede såvel i teorien som i praksis. De inkluderede værktøjer er således ikke udtømmende for listen af nyere økonomistyringskoncepter og ledelsesmodeller. Data er indsamlet ved hjælp af et spørgeskema udsendt dels postalt dels via e-mails. Formålet har været at få en form for state-of-the-art viden på området. Dette betyder, at der kun er få forklarende virksomhedsvariable inddraget. Undersøgelsen viser bl.a., at økonomistyringen i disse år bevæger sig ind på nye områder, men at dette kun sker langsomt og med et rimeligt stort time-lag til følge, i forhold til hvornår et given koncept første gang blev eksponeret i litteraturen. Et andet resultat er, at ABC og Balanced Scorecard rangerer på et højt niveau, når man ser på kendskab, hvorimod Kaizen Costing og Strategic Costing ligger forholdsvist lavt, trods det faktum, at disse i teorien har været kendt i langt længere tid. Dog ser det ud til, at de sidstnævnte mere tekniske og mere veldefinerede koncepter umiddelbart giver en større nytte. Et tredje resultat er, at trods relativt godt kendskab og en positiv holdning,er den konkrete anvendelse af koncepterne langt mindre end først antaget.
URI: http://hdl.handle.net/10398/6297
Date: 2003-12-04

Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons License.

Files Size Format View
moev-artikel-1.pdf 363.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record