Undersøgelse af moderne økonomistyringsværktøjer i Danmark 2001

OPEN ARCHIVE

Union Jack
Dannebrog

Undersøgelse af moderne økonomistyringsværktøjer i Danmark 2001

Show simple item record

dc.contributor.author Nielsen, Steen en_US
dc.contributor.author Melander, Preben en_US
dc.contributor.author Jakobsen, Morten en_US
dc.date.accessioned 2009-02-04T10:23:26Z
dc.date.available 2009-02-04T10:23:26Z
dc.date.issued 2003-12-04T00:00:00Z en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10398/6297
dc.description.abstract Artiklen er resultatet af en undersøgelse af 154 virksomheder foretaget indenfor et samlebegreb, der her benævnes 'Moderne Økonomistyrings-Værktøjer' (MØV). MØV omfatter her: Activity Based Costing, Activity Based Management, target costing, lifecycle- costing, kaizen costing, Total Quality Management, ikkefinansielle performance mål, quality costing, cost of engineering, strategic costing, Business Excellence Modellen, Balanced Scorecard, videnregnskab, Economic Value Added, samt Shareholder Value. Disse begreber er udvalgt, da de vurderes at være de mest kendte og mest omdiskuterede såvel i teorien som i praksis. De inkluderede værktøjer er således ikke udtømmende for listen af nyere økonomistyringskoncepter og ledelsesmodeller. Data er indsamlet ved hjælp af et spørgeskema udsendt dels postalt dels via e-mails. Formålet har været at få en form for state-of-the-art viden på området. Dette betyder, at der kun er få forklarende virksomhedsvariable inddraget. Undersøgelsen viser bl.a., at økonomistyringen i disse år bevæger sig ind på nye områder, men at dette kun sker langsomt og med et rimeligt stort time-lag til følge, i forhold til hvornår et given koncept første gang blev eksponeret i litteraturen. Et andet resultat er, at ABC og Balanced Scorecard rangerer på et højt niveau, når man ser på kendskab, hvorimod Kaizen Costing og Strategic Costing ligger forholdsvist lavt, trods det faktum, at disse i teorien har været kendt i langt længere tid. Dog ser det ud til, at de sidstnævnte mere tekniske og mere veldefinerede koncepter umiddelbart giver en større nytte. Et tredje resultat er, at trods relativt godt kendskab og en positiv holdning,er den konkrete anvendelse af koncepterne langt mindre end først antaget. en_US
dc.format.extent 45 s. en_US
dc.language dan en_US
dc.relation.ispartofseries Working Paper;2003-15 en_US
dc.subject.other shareholder value en_US
dc.subject.other eva en_US
dc.subject.other videnregnskaber en_US
dc.subject.other the balanced scorecard en_US
dc.subject.other business excellence model en_US
dc.subject.other tqm en_US
dc.subject.other target costing en_US
dc.subject.other activity-based management en_US
dc.title Undersøgelse af moderne økonomistyringsværktøjer i Danmark 2001 en_US
dc.type wp en_US
dc.accessionstatus modt03dec04 inrumo en_US
dc.contributor.corporation Copenhagen Business School. CBS en_US
dc.contributor.department Center for Virksomhedsudvikling og Ledelsesteknologi en_US
dc.contributor.department Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi en_US
dc.contributor.departmentshort PEØ en_US
dc.contributor.departmentshort CVL
dc.contributor.departmentuk Research Center of Business Development and Management Technology en_US
dc.contributor.departmentuk Department of Operations Management en_US
dc.contributor.departmentukshort CVL
dc.contributor.departmentukshort OM
dc.idnumber x65631583x en_US
dc.publisher.city København en_US
dc.publisher.year 2003 en_US


Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons License.

Files Size Format View
moev-artikel-1.pdf 363.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record