Inklusion gennem samtale

OPEN ARCHIVE

Union Jack
Dannebrog

Inklusion gennem samtale

Show full item record

Title: Inklusion gennem samtale
Author: Højlund, Holger
Abstract: I velfærdsstaten kommunikeres borgerne i roller, som har betydning for deres indoptagelse. Der er hægtet forventninger til rollerne, og borgerne må leve op til bestemte normer og værdier. Nogle brugergrupper forventes aktivt deltagende andre mere afventende. Ofte vil der være vidt forskellige rolleforventninger rettet mod de samme borgere. I nærværende artikel stilles skarpt på de forventninger, der møder de ældre, når de træder ind i velfærdsstaten. Det vises, at to situationer er helt afgørende. Dels er der "det forebyggende hjemmebesøg", som er de ældres første møde med ældreområdet, dels visitationen, hvor der besluttes om de ældres behov. Artiklen diskuterer modsætninger i de to situationers krav til de ældre. På den ene side forstås de ældre som aktive og ansvarliggjorte dialogparter, på den anden side som passive aftagere udsat for benhård behovsvurdering. Optikken for artiklens analyser er systemteoretisk.
URI: http://hdl.handle.net/10398/6358
Date: 2005-12-01

Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons License.

Files Size Format View
wp12-2005 (4).pdf 281.4Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record