Barriere for studerendes læring af holistisk systemudvikling

OPEN ARCHIVE

Union Jack
Dannebrog

Barriere for studerendes læring af holistisk systemudvikling

Vis flere oplysninger

Titel: Barriere for studerendes læring af holistisk systemudvikling
Forfatter: Levinsen, Karin; Madsen, Sabine
Resume: Ud fra aktionsforskning af faget Informationsbehandling på bachelorprogrammet HA/DØK ved Copenhagen Business School undersøger vi i denne artikel hvilke barriere de studerende oplever i forbindelse med læring af holistisk systemudvikling og hvorfor. Siden 1980’erne har man i (dele af) litteraturen anset den ’gode’ systemudvikler for at være en, der kunne fungere som brobygger mellem brugere og programmører og navigere ubesværet inden for og imellem anvendelses- og problemområdet (dvs. mellem brugernes og IT systemets område og opgaver). HA/DØK uddannelsen blev udviklet for at uddanne studerende med brobyggerkompetencer. En summativ kvalitetsvurdering har dog vist, at der eksisterer et misforhold mellem den uddannelsesmæssige intention og de studerendes faktiske læring og eksamenspræstationer på faget Informationsbehandling. Vores undersøgelse af dette misforhold viser, at mens de studerende er gode til at tænke og handle udfra problemområdet,så kæmper alle studerende uanset fagligt niveau med at nå de læringsmål, der omhandler forståelse for og inddragelse af viden om anvendelsesområdet. Vi foreslår, at de studerendes vanskeligheder skyldes, at de pga. HA/DØK studiet tilrettelæggelse allerede er proficiente funktionalister når de starter på Informationsbehandling, mens de i forhold til anvendelsesområdet må betegnes som novicer. Vi opridser forskellige alternativer til at hjælpe de studerende med at overvinde barriererne og/eller opfylde læringsmålene.
URI: http://hdl.handle.net/10398/6500
Dato: 2007-07-06

Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons License.

Filer Størrelse Format Vis
02-2007.pdf 358.9Kb PDF Vis/Åbn

Dette dokument findes i følgende samling(er)

Vis flere oplysninger