Statusrapport MPA-uddannelsen»ci går - i dag - i morgen?

OPEN ARCHIVE

Union Jack
Dannebrog

Statusrapport MPA-uddannelsen»ci går - i dag - i morgen?

Show full item record

Title: Statusrapport MPA-uddannelsen»ci går - i dag - i morgen?
evalueringsrapport over Master of Public Administration
Author: Ry Nielsen, Jens Carl
Abstract: Med denne rapport ønsker vi at gøre status over de første 9 år med uddannelsen til Master of Public Administration (MPA) ved Handelshøjskolen i København. Grundlaget for rapporten er en selvevaluering, der i 2002 blev udarbejdet til den første officielle evaluering af masteruddannelser i Danmark. Danmarks Evalueringsinstitut under Undervisningsministeriet gennemførte her en evaluering af MPA-uddannelsen samt uddannelsen til Master of Public Management (MPM) ved Syddansk Universitet og uddannelsen til Master of Public Policy (MPP) ved Roskilde Universitetscenter. Resultatet af evalueringen er fremlagt i en samlet rapport: "Masteruddannelser" fra september 2003. Den eksterne evaluering giver MPA-uddannelsen en særdeles positiv vurdering, men indeholder også konstruktiv kritik. Generelt er studieledelsen og lærergruppen naturligvis meget glade for evalueringen, som til fulde bekræfter, at MPA-uddannelsen er et godt produkt, der har bevist sin berettigelse de seneste 9 år. I rapporten fra Danmarks Evalueringsinstitut indgår der naturligvis mange elementer fra MPA’s selvevalueringsrapport, men studieledelsen på MPA har skønnet, at en forkortet og revideret udgave af denne rapport kunne være nyttig i forbindelse med information om MPA-uddannelsen til ansøgere, aftagere, nye undervisere, rådgivere og andre interesserede. Denne reviderede rapport udgør derfor et vigtigt vidnesbyrd om grundlaget for og de løbende justeringer af uddannelsen. Rapporten indgår samtidig som et afgørende grundlag for det udviklingsarbejde, der i 2003 er sat i gang med henblik på at på at revidere og præcisere MPA-uddannelsens kompetenceprofil og herved fremtidssikre et godt produkt. J.C. Ry Nielsen, der er en af grundlæggerne af uddannelsen og i dag vicestudieleder for den internationale del, har på studieledelsens foranledning bearbejdet selvevalueringsrapporten til den her foreliggende udgave.
URI: http://hdl.handle.net/10398/6716
Date: 2004-01-23

Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons License.

Files Size Format View
statusrapport.pdf 255.4Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record