Statusrapport MPA-uddannelsen»ci går - i dag - i morgen?

OPEN ARCHIVE

Union Jack
Dannebrog

Statusrapport MPA-uddannelsen»ci går - i dag - i morgen?

Show simple item record

dc.contributor.author Ry Nielsen, Jens Carl en_US
dc.date.accessioned 2009-02-04T10:24:24Z
dc.date.available 2009-02-04T10:24:24Z
dc.date.issued 2004-01-23T00:00:00Z en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10398/6716
dc.description.abstract Med denne rapport ønsker vi at gøre status over de første 9 år med uddannelsen til Master of Public Administration (MPA) ved Handelshøjskolen i København. Grundlaget for rapporten er en selvevaluering, der i 2002 blev udarbejdet til den første officielle evaluering af masteruddannelser i Danmark. Danmarks Evalueringsinstitut under Undervisningsministeriet gennemførte her en evaluering af MPA-uddannelsen samt uddannelsen til Master of Public Management (MPM) ved Syddansk Universitet og uddannelsen til Master of Public Policy (MPP) ved Roskilde Universitetscenter. Resultatet af evalueringen er fremlagt i en samlet rapport: "Masteruddannelser" fra september 2003. Den eksterne evaluering giver MPA-uddannelsen en særdeles positiv vurdering, men indeholder også konstruktiv kritik. Generelt er studieledelsen og lærergruppen naturligvis meget glade for evalueringen, som til fulde bekræfter, at MPA-uddannelsen er et godt produkt, der har bevist sin berettigelse de seneste 9 år. I rapporten fra Danmarks Evalueringsinstitut indgår der naturligvis mange elementer fra MPA’s selvevalueringsrapport, men studieledelsen på MPA har skønnet, at en forkortet og revideret udgave af denne rapport kunne være nyttig i forbindelse med information om MPA-uddannelsen til ansøgere, aftagere, nye undervisere, rådgivere og andre interesserede. Denne reviderede rapport udgør derfor et vigtigt vidnesbyrd om grundlaget for og de løbende justeringer af uddannelsen. Rapporten indgår samtidig som et afgørende grundlag for det udviklingsarbejde, der i 2003 er sat i gang med henblik på at på at revidere og præcisere MPA-uddannelsens kompetenceprofil og herved fremtidssikre et godt produkt. J.C. Ry Nielsen, der er en af grundlæggerne af uddannelsen og i dag vicestudieleder for den internationale del, har på studieledelsens foranledning bearbejdet selvevalueringsrapporten til den her foreliggende udgave. en_US
dc.format.extent 39 s. en_US
dc.language dan en_US
dc.relation.ispartofseries Working paper;2003-23 en_US
dc.subject.other videregående uddannelser en_US
dc.subject.other handelshøjskoleuddannelser en_US
dc.subject.other mpa-uddannelser en_US
dc.title Statusrapport MPA-uddannelsen»ci går - i dag - i morgen? en_US
dc.type wp en_US
dc.accessionstatus modt04jan23 inrumo en_US
dc.contributor.corporation Copenhagen Business School. CBS en_US
dc.contributor.department Institut for Organisation og Arbejdssociologi en_US
dc.contributor.departmentshort IOA en_US
dc.contributor.departmentuk Department of Organization and Industrial Sociology en_US
dc.contributor.departmentukshort OIS
dc.idnumber x656352883 en_US
dc.publisher.city København en_US
dc.publisher.year 2003 en_US
dc.title.subtitle evalueringsrapport over Master of Public Administration en_US


Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons License.

Files Size Format View
statusrapport.pdf 255.4Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record