Den moderate revolution

OPEN ARCHIVE

Union Jack
Dannebrog

Den moderate revolution

Vis flere oplysninger

Titel: Den moderate revolution
Arbejds- og ledelsesforhold i ny-økonomiske virksomheder
Forfatter: Larsen, Bøje
Resume: Organisations- og ledelsesformerne er studeret i 5 "ny-økonomiske" virksomheder, der formodes at illustrere fremtidens organisationsformer. Virksomhederne er udvalgt, fordi de er præget af relativt højt tempo og tidskrav, fleksibel organisation og selvledelse, en sammenglidning mellem ude og inde, højtuddannede unge medarbejdere og viden som produktionsfaktor. I praksis viser det sig, at der er højt tempo - og en noget kaotisk dagligdag, og at de fungerer i et miljø med meget viden - men med endnu mere uvidenhed. Fleksibiliteten, selvledelsen og sammenglidningen mellem ude og inde er nok større end i "normale" industrivirksomheder, men den er absolut set begrænset. Årsagerne til denne kun "moderate revolution" af organisationsformerne diskuteres: Er det fordi klassisk organisation og social nærkontakt er nødvendig i den nye økonomi, eller er det manglende fantasi og tryghedsbehov? Begge muligheder holdes åbne. Endelig drøftes, om udviklingen er på vej til at realisere en utopi eller dystopi om fremtidens arbejdsplads. Væsentlige dystopiske træk fremhæves.
URI: http://hdl.handle.net/10398/6763
Dato: 2006-09-08

Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons License.

Filer Størrelse Format Vis
060831-bl wp om den moderate revolution.pdf 227.5Kb PDF Vis/Åbn

Dette dokument findes i følgende samling(er)

Vis flere oplysninger