Diskurser er som floder af viden, der løber gennem tiden

OPEN ARCHIVE

Union Jack
Dannebrog

Diskurser er som floder af viden, der løber gennem tiden

Show full item record

Title: Diskurser er som floder af viden, der løber gennem tiden
En introduktion til Siegfried Jägers kritiske diskursanalyse
Author: Fabech, Sidsel Grøn
Abstract: Dette working paper præsenterer den tysk lingvist Siegfried Jägers diskursanalytiske metodeapparat i en dansk kontekst. Jägers diskurstilgang placerer sig mellem den kritiske diskursanalyse og diskursteorien. Med udgangspunkt i Foucaults diskursbegreb har Jäger udviklet en række konkrete begreber, analyseniveauer og analyseskridt, der er designet til at kortlægge diskursers historiske aspekter såvel som interdiskursive relationer. Jägers metodeapparat har således til formål at understøtte en multifacetteret analyse af særligt store samlinger af tekst og at afdække diskursive netværk hhv. kommunikationskulturer i deres helhed.
URI: http://hdl.handle.net/10398/6847
Date: 2008-01-23

Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons License.

Files Size Format View
working paper 1-2008.pdf 144.4Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record