Retorik og diskurs

OPEN ARCHIVE

Union Jack
Dannebrog

Retorik og diskurs

Show simple item record

dc.contributor.author Halskov Jensen, Elisabeth en_US
dc.date.accessioned 2009-02-04T10:25:15Z
dc.date.available 2009-02-04T10:25:15Z
dc.date.issued 2003-10-20T00:00:00Z en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10398/6854
dc.description.abstract Dette Working Paper kommer til at handle om, hvordan man egentlig kan finde på at arbejde med kritisk diskursanalyse og retorik på én gang, når nu diskursanalysen på den ene side hævder, at vi skal afsløre verdensanskuelser og magtforhold bag sprogbrug, og retorikken på den anden side er mere optaget af at fortælle os, hvordan vi skal styre og målrette vores sprogbrug i skabelsen af tekster. Hvis den kritiske diskursanalyse således repræsenterer ideer om, at mennesker og menneskelige relationer styres af normer, myter og kultur, og at det, vi skal stræbe efter, er at afsløre og dekonstruere dem for at imødegå faren for den totale kontrol, så er vel netop den klassiske retorik repræsentant for det modsatte, nemlig at vi skal operere inden for de afstukne grænser, som normerne og kulturen sætter, for bedst muligt at tale vores sag? Jeg vil her forsøge at vise, at denne fremstilling er for firkantet, og at den pointe, at sproget både skaber og skabes af mennesker og samfund i en dialektisk vekslen, er en hovedpointe i nutidige tilgange inden for både retorik og diskursanalyse. Ligeledes vil jeg argumentere for, at vi i vores private og professionelle virke både har brug for at 'pille tekster fra hinanden' og at vide, hvordan vi former dem på den mest hensigtsmæssige måde. Selv om jeg opererer med begreberne 'klassisk retorik' og 'kritisk diskursanalyse', er der ikke tale om, at jeg her hverken kan eller vil give nogen udtømmende, endsige grundig, gennemgang af nogen af områderne, ligesom jeg heller ikke vil forsøge at tage patent på, hvad hverken klassisk retorik eller kritisk diskursanalyse går ud på. Min artikel er blevet til på baggrund af mine egne beskedne erfaringer med begge områder, herunder mit empiriske arbejde med diskursanalyse af spanske avisartikler, hvor jeg anvender kritisk diskursanalyse a la Fairclough (1992, 1995). en_US
dc.format.extent 15 s. en_US
dc.language dan en_US
dc.relation.ispartofseries Working paper;2003-1 en_US
dc.subject.other diskursanalyse en_US
dc.subject.other diskursteori en_US
dc.subject.other retorik en_US
dc.subject.other socialkonstruktivisme en_US
dc.title Retorik og diskurs en_US
dc.type wp en_US
dc.accessionstatus modt03okt20 inrumo en_US
dc.contributor.corporation Copenhagen Business School. CBS en_US
dc.contributor.department Center for Kommunikation en_US
dc.contributor.departmentshort KOM en_US
dc.contributor.departmentuk Centre for Communication Studies en_US
dc.contributor.departmentukshort KOM
dc.idnumber x656102496 en_US
dc.publisher.city København en_US
dc.publisher.year 2003 en_US
dc.title.subtitle den glade skaberkraft og den sure dekonstruktion? en_US


Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons License.

Files Size Format View
nr.201-2003.pdf 189.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record