The Performative Power of Competence

OPEN ARCHIVE

Union Jack
Dannebrog

The Performative Power of Competence

Show simple item record

dc.contributor.author Bojesen, Anders en_US
dc.date.accessioned 2009-02-04T10:25:48Z
dc.date.available 2009-02-04T10:25:48Z
dc.date.issued 2008-06-10T00:00:00Z en_US
dc.identifier.isbn 9788759383629 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10398/7048
dc.description.abstract The Performative Power of Competence undersøger hvad kompetence bliver i en række konkrete arbejdspraksisser. Afhandlingen viser hvordan kompetence ikke blot handler om individuelle eller organisatoriske opkvalificeringsprojekter, men indebærer en social værdidom (om det kompetente og ikke-kompetente) hvilket betyder at kompetence ikke længere kan ses som "et underliggende karakteristika ved individet på arbejde” men må forstås som en dobbelt bevægelse; det vil sige som en samtidig udpegning af et problem (behov for at lære noget nyt) og en løsning (forudsætning for at skabe effektive og attraktive arbejdspladser). Afhandlingen betjener sig af et stort empirisk materiale fra den offentlige sektor der omfatter fire kompetenceudviklingsforløb, gennemført i perioden 2004-2006. Materialet er skabt i et samarbejde med fire konsulenter, hvor forfatteren selv har været til stede og har bidraget til udformningen af kompetenceudviklingsprocesserne. Formuleret kort markerer kompetence en særlig ideologisk tilværelse, der betoner proaktivitet, selvrefleksivitet og en aktiv tagen ansvar for organisationens mål. Et symptom på denne kompetenceideologi er når offentlige institutioner inviterer konsulenter indenfor for at uddanne coaches og forandringsagenter og skabe tværgående teams, der igen har til formål at skabe øget fleksibilitet, tværgående samarbejde og projektorganisering. Kompetencens performative kraft består i den samtidige diagnose af mangelstilstanden og udmåling af den rette behandling. For konsulenten bliver det et problem, hvis vedkommende ikke kan tilvejebringe den rette diagnose og kur, idet intet er værre end at få diagnosticeret et problem uden at få stillet den rette behandling i udsigt. Samtidig hævder afhandlingen også, at det vil være farligt for ikke at sige umuligt endeligt at kurere den mangelstilstand som kompetence producerer. Fx kan modstand mod forandring og kritik af det bestående ikke blot elimineres som kværulanteri, men må ses som væsentlige elementer i transformationen af det selv-skabende, selv-refleksive, ansvars-tagende subjekt. Kompetencens performative kraft legitimerer transformationen af subjektet så længe subjektet finder tilfredsstillelse, ikke i de enkelte afgrænsede kompetenceudviklingsaktiviteter, men i den uendelige søgen efter et kompetent jeg. en_US
dc.format.extent 201 en_US
dc.language eng en_US
dc.relation.ispartofseries Ph.d.serie;13.2008 en_US
dc.subject.other ph.d.-afhandlinger en_US
dc.title The Performative Power of Competence en_US
dc.type phd en_US
dc.accessionstatus modt08jun10 ligamo en_US
dc.contributor.corporation Copenhagen Business School. CBS en_US
dc.contributor.department Institut for Organisation og Arbejdssociologi en_US
dc.contributor.departmentshort IOA en_US
dc.contributor.departmentuk Department of Organization and Industrial Sociology en_US
dc.contributor.departmentukshort OIS en_US
dc.idnumber 9788759383629 en_US
dc.publisher.city København en_US
dc.publisher.year 2008 en_US
dc.title.subtitle An Inquiry into Subjective and Social Technology at Work en_US


Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons License.

Files Size Format View
bojesen_the performative power of competence.pdf 1.869Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record