Early Phases of Corporate Venturing

OPEN ARCHIVE

Union Jack
Dannebrog

Early Phases of Corporate Venturing

Show full item record

Title: Early Phases of Corporate Venturing
Author: Vintergaard, Christian
Abstract: Dette værk er indgivet til Ph.D. bedømmelse under Forskerskolen i Viden og Ledelse ved Institut for Ledelse, Politik og Filosofi ved Copenhagen Business School som en del af opfyldelse af kravene for at opnå graden Ph.D. Målet med denne afhandling er, at fremsætte en kombination af nye teoretisk perspektiver og ledelsesmetoder, som tilsammen vil give et bedre indblik i de tidlige stadier af corporate venturing. Dette vil inkludere nye perspektiver på corporate venturing, eftersom afhandlingen videreudvikler akademiske og praktiske værktøjer for beslutningsprocesser. Afhandling bidrager med to overordnede tilføjelser til den nuværende litteratur om corporate venture. For det første, sætter den fokus på de vigtige, men oversete, tidlige faser ved venture processen. Dette indebærer de forhold, nødvendige for udvikling af nye innovative venture muligheder (venture basen), opdagelse af investeringsmuligheder og endelig forberedelse til evaluering af investeringsmuligheder. Venture basen er de karakteristika og forhold der for et firma og dets miljø kan udgøre ressourcer til opstart af nye ventures. Grundet ventures innovative natur bliver det, at opdage entreprenelle muligheder en hovedudfordring der involverer en diversificeret gruppe af aktører. Den tidlige fase inkluderer også specifikke vidensskabende handlinger der skal udføres for at kunne evaluere de mange investeringsmuligheder. For det andet bibringer afhandlingen nye perspektiver til hvorledes aktiviteterne i de tidlige faser er forbundet i værdikæden. I modsætning til tidligere litteratur, hvor venture processer præsenteres som lineære og forudsigelige, demonstrerer dette værk, at en mere dynamisk tilgang er tiltrængt, en tilgang der er særlig fokuseret på hvordan vidensprocesser og læringsfremmende aktiviteter driver venture processen, lige fra udviklingen af nye ideer til deres betydning evalueres. Disse bidrag trækker på teoretiske perspektiver fra den nuværende corporate venture litteratur (såsom Block and MacMillan, 1993; Burgelman, 1984, 1996; Chesbrough, 2000; Zahra, 1991) og komplementerende litteratur der tilvejebringer et netværk og videns perspektiv (såsom Gibbons et al. 1994; Kline and Rosenberg, 1986; Powell et al., 1996). Disse perspektiver er særligt gennemslagskraftige i deres argumentation om innovations processer og evolutionær udvikling. De bringer også ny indsigt om den type læringsproces som corporate ventures er en del af når de udvikler og evaluerer nye venture muligheder. I modsætning til en traditionel monografisk Ph.D. afhandling, så præsenterer denne afhandling sine resultater i fem (5) uafhængige men forbundne undersøgelser, udgivet i internationale peerreviewed tidsskrifter og bog kapitler. Udover disse studier så indeholder afhandlingen også en teoretisk introduktion og metode, en litteratur gennemgang og en konklusion.
URI: http://hdl.handle.net/10398/7133
Date: 2008-04-29

Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons License.

Files Size Format View
christian_vintergaard.pdf 4.423Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record