Diskurs og Institution. Arbejdets Institutionelle Historie. Et ufuldendt manuskript. 58

OPEN ARCHIVE

Union Jack
Dannebrog

Diskurs og Institution. Arbejdets Institutionelle Historie. Et ufuldendt manuskript. 58

Show full item record

Title: Diskurs og Institution. Arbejdets Institutionelle Historie. Et ufuldendt manuskript. 58
Author: Pedersen, Ove K.
Abstract: Kollektive overenskomster er i dag en selvfølge. Sådan har det selvsagt ikke altid været. Den kollektive overenskomst indebærer forandringer i forhold til den individuelle arbejdslejeaftale. Kampen om retten til at organisere arbejdere med det formål at indgå kollektive overenskomster var langvarig. Til tider kostede den menneskelige lidelser og afsavn. Fra 1862 til midten af 1870`erne gjaldt der en tilnærmelsesvis liberalisme i forholdet mellem mester og svend. De ordnede og bandt sig uden mellemmænd og uden indblanding. Det var først fra 1880`erne at et antal arbejdsgivere begyndte at acceptere kollektive overenskomster og paritetisk voldgift. Overenskomster blev indgået mellem den enkelte arbejdsgiver på den ene side og arbejdere organiseret i faglig forening på den anden. Arbejdernes organisationer anvendte den såkaldte "omgangsskrue”. Én efter én blev arbejdsgivere i et lokalt område udsat for arbejdsvægring for at tvinge dem til at indgå kollektiv overenskomst. Arbejdsgiverne svarede igen med lock out. I begyndelsen af 1899 kom det til "den store styrkeprøve”. Kampen brød ud da snedkersvende i syv jyske byer nægtede at godkende deres overenskomst. I begyndelsen af maj udelukkede arbejdsgiverne snedkersvende i hele landet. Den 24. maj optrappede arbejdsgiverne konflikten og udelukkede arbejdere fra 11 byggefag og i jernindustrien. I alt 40.000 arbejdere var omfattet. Efter fem måneders konflikt og 3 millioner tabte arbejdsdage blev Septemberforliget indgået. Det skete den 5. september 1899. Aftalen blev underskrevet af de to nydannede hovedorganisationer De Samvirkende Fagforbund (DSF) og Danmarks Arbejdsgiver- og Mesterforening (DM). Kort efter blev den godkendt af kompetente forsamlinger i begge organisationer. Herved var den individuelle arbejdsaftale blevet normaliseret. Den var ikke mere et ideal, men accepteret og respekteret af begge hovedorganisationer som det normative og det normale grundlag for den kollektive overenskomst. Den var blevet til en norm. Et arbejdsmarked var under dannelse.
URI: http://hdl.handle.net/10398/7339
Date: 2009-01-27

Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons License.

Files Size Format View
wp cbp 2008-58.pdf 193.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record