Diskurs og Institution. Arbejdets Institutionelle Historie. Et ufuldendt manuskript. 53

OPEN ARCHIVE

Union Jack
Dannebrog

Diskurs og Institution. Arbejdets Institutionelle Historie. Et ufuldendt manuskript. 53

Vis flere oplysninger

Titel: Diskurs og Institution. Arbejdets Institutionelle Historie. Et ufuldendt manuskript. 53
Forfatter: Pedersen, Ove K.
Resume: Bønder med fæste og tyende i hus var ikke løsgængere. De var heller ikke privilegerede. De var i arbejde”; men havde ingen formue, var ikke født til stands eller rang og udgjorde således en gruppe mellem løsgængere og de privilegerede. Det samme gjorde håndværkersvende og lærlinge i forhold til mestre og borgere og næringsdrivende kvinder i forhold til andre kvinder. Gennemgangen af landboforholdet indebærer et skift i perspektiv i forhold til gennemgangen af de besiddelsesløse. I stedet for arbejdspligtens arkæologi, skal jeg nu give et rids over hvilke forpligtigelser bonde og husmand, tyende og tjener blev pålagt ved fæste, stavnsbinding eller på anden vis. Perspektivet skifter til, hvilke rettigheder de privilegerede havde over deres bonde og husmand; og derigennem hvilke begrænsninger disse rettigheder satte på bondens og husmandens personlige myndighed og retlige evner, men også hvilke former og grader for myndighed bonde og husmand opnåede i forhold til adel og proprietær. Jeg beskriver de besiddelsesløses situation i arbejde”, i modsætning til de besiddelsesløses situation uden arbejde”. Det er stadig arbejdsevnen, eller evnen til at påtage sig arbejde og retten til at lade være, der står i centrum.
URI: http://hdl.handle.net/10398/7375
Dato: 2008-10-16

Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons License.

Filer Størrelse Format Vis
wp cbp 2008-53.pdf 129.7Kb PDF Vis/Åbn

Dette dokument findes i følgende samling(er)

Vis flere oplysninger