Om medicin og læring

OPEN ARCHIVE

Union Jack
Dannebrog

Om medicin og læring

Show full item record

Title: Om medicin og læring
MPA uddannelsens pædagogik set og genset med nye briller
Author: Ry Nielsen, J. C.
Abstract: Master of Public Administration (MPA) uddannelsen ved Handelshøjskolen i København er i fokus for denne artikel. Jeg vil sætte kritisk lup på den pædagogiske praksis, som den har udviklet sig på uddannelsen. Formål er både at blive klogere på denne praksis og at komme forslag til overvejelser om ændringer. Dette er naturligvis ikke helt let, fordi jeg selv har været og er meget været aktiv omkring denne uddannelse. Jeg var således blandt initiativtagerne til uddannelsen i begyndelsen af 90’erne, og jeg var stadigvæk i 2001 aktiv på uddannelsen som studieleder. Jeg har derfor sikkert en del blinde pletter vedrørende uddannelsen. Jeg synes således fortsat, at de grundlæggende tanker bag uddannelsen er hensigtsmæssige. Derfor er formål for uddannelsen og studiets struktur ikke til diskussion her. Heller ikke en grundlæggende holdning om betydningen af, at uddannelsen både skal være teoretisk og praksisnær Den pædagogiske diskussion, som tages op her, er derfor også lettere, fordi den ikke rokker ved de grundlæggende præmisser for uddannelsen. Den bliver imidlertid heller aldrig bliver færdig, fordi vi aldrig præcist kan vide, hvad der kommer ud af vore anstrengelser, og fordi der altid kan peges på forbedringer. Det skal også nævnes, at det ikke er første gang, MPA uddannelsen analyseres. Initiativtagerne til uddannelsen har således beskrevet og analyseret opstarten på MPA og de mange faglige og pædagogiske overvejelser, vi den gang gjorde os. Nærværende artikel kan ses som supplerende til den gamle artikel, idet der meget bevidst er valgt nogle andre teoretiske bidrag end dem, vi diskuterede som led opbygningen af uddannelsen I den gamle artikel var temaer som "action learning", tværfaglighed, underviserroller, deltagerroller og evaluering i fokus.
URI: http://hdl.handle.net/10398/7390
Date: 2005-01-14

Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons License.

Files Size Format View
om medicin og laering 27.10.04.04.pdf 208.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record