Cost-Benefit Analysens Vurderings- og Identifikationsproblemer

OPEN ARCHIVE

Union Jack
Dannebrog

Cost-Benefit Analysens Vurderings- og Identifikationsproblemer

Vis flere oplysninger

Titel: Cost-Benefit Analysens Vurderings- og Identifikationsproblemer
Forfatter: Marker-Larsen, Svend
Resume: De i denne fremstilling omtalte problemstillinger blev kun ganske kort præsenteret i min oversigtsartikel om "Cost-Benefit Analysens Velfærdsteoretiske Basis" (2005). Det blev deri præciseret, at identifikationsproblemet drejede sig om: Præcis hvilke effekter, der i det hele taget skal medregnes som samfundsøkonomiske fordele og ulemper, hvis analysen skal være fuldstændig og at vurderingsproblemet så drejede sig om spørgsmålet: Hvilke priser, der skal anvendes i forbindelse med værdisætningen af fordele og ulemper. Endvidere blev der givet en summarisk oversigt over en række situationer, hvor man må kunne bruge de aktuelle eller forventede markedspriser, når fordele og ulemper skal værdisættes. I det følgende gives først en mere udførlig redegørelse for nogle af de helt centrale ræsonnementer vedrørende vurderingsproblemet. Sidenhen fører det forholdsvis logisk frem til, at også identifikationsproblemet i en række væsentlige henseender bliver yderligere belyst.
URI: http://hdl.handle.net/10398/7641
Dato: 2005-06-30

Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons License.

Filer Størrelse Format Vis
wp7-2005.pdf 1.506Mb PDF Vis/Åbn

Dette dokument findes i følgende samling(er)

Vis flere oplysninger