Cost-Benefit Analysens Vurderings- og Identifikationsproblemer

OPEN ARCHIVE

Union Jack
Dannebrog

Cost-Benefit Analysens Vurderings- og Identifikationsproblemer

Show full item record

Title: Cost-Benefit Analysens Vurderings- og Identifikationsproblemer
Author: Marker-Larsen, Svend
Abstract: De i denne fremstilling omtalte problemstillinger blev kun ganske kort præsenteret i min oversigtsartikel om "Cost-Benefit Analysens Velfærdsteoretiske Basis" (2005). Det blev deri præciseret, at identifikationsproblemet drejede sig om: Præcis hvilke effekter, der i det hele taget skal medregnes som samfundsøkonomiske fordele og ulemper, hvis analysen skal være fuldstændig og at vurderingsproblemet så drejede sig om spørgsmålet: Hvilke priser, der skal anvendes i forbindelse med værdisætningen af fordele og ulemper. Endvidere blev der givet en summarisk oversigt over en række situationer, hvor man må kunne bruge de aktuelle eller forventede markedspriser, når fordele og ulemper skal værdisættes. I det følgende gives først en mere udførlig redegørelse for nogle af de helt centrale ræsonnementer vedrørende vurderingsproblemet. Sidenhen fører det forholdsvis logisk frem til, at også identifikationsproblemet i en række væsentlige henseender bliver yderligere belyst.
URI: http://hdl.handle.net/10398/7641
Date: 2005-06-30

Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons License.

Files Size Format View
wp7-2005.pdf 1.506Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record