Arbejdsgivernes erfaringer med HD-uddannelsen

OPEN ARCHIVE

Union Jack
Dannebrog

Arbejdsgivernes erfaringer med HD-uddannelsen

Show full item record

Title: Arbejdsgivernes erfaringer med HD-uddannelsen
Author: Pettersson, Michael; Møller Jensen, Jan
Abstract: Denne rapport, ‘Arbejdsgivernes erfaringer med HD-uddannelsen’, er udarbejdet af Lektor Michael Pettersson, Center of Market Economics, Copenhagen Business School og Lektor Jan Møller Jensen, Institut for Marketing & Management, Syddansk Universitet for og i samarbejde med HD-Fællesudvalget1) Lektor Jan Møller Jensen, har forestået og været ansvarlig for udarbejdelsen af spørgeskemaer og gennemførelse af dataanalyser. Lektor Michael Pettersson har, sammen med HD-fællesudvalget, fremkommet med udkast til undersøgelsens indhold og ligeledes sammen HD-fællesudvalget konkluderet på og foreslået implementering af undersøgelsesresultaterne. Nærværende rapport er baseret på en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse med deltagelse af 336 arbejdsgivere. Rapporten er fulgt op af en kvalitativ mere dybdegående undersøgelse, med deltagelse af et mindre antal arbejdsgivere udvalgt blandt respondenterne i denne rapport. (vedlagt som Bilag 1) Rapportens formål er at bidrage med et datagrundlag som kan udgøre basis for udarbejdelse af tiltag på HD uddannelserne.
URI: http://hdl.handle.net/10398/7668
Date: 2008-11-13

Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons License.

Files Size Format View
cme 2008-015.pdf 1.072Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record