Arbejdsgivernes erfaringer med HD-uddannelsen

OPEN ARCHIVE

Union Jack
Dannebrog

Arbejdsgivernes erfaringer med HD-uddannelsen

Vis flere oplysninger

Titel: Arbejdsgivernes erfaringer med HD-uddannelsen
Forfatter: Pettersson, Michael; Møller Jensen, Jan
Resume: Denne rapport, ‘Arbejdsgivernes erfaringer med HD-uddannelsen’, er udarbejdet af Lektor Michael Pettersson, Center of Market Economics, Copenhagen Business School og Lektor Jan Møller Jensen, Institut for Marketing & Management, Syddansk Universitet for og i samarbejde med HD-Fællesudvalget1) Lektor Jan Møller Jensen, har forestået og været ansvarlig for udarbejdelsen af spørgeskemaer og gennemførelse af dataanalyser. Lektor Michael Pettersson har, sammen med HD-fællesudvalget, fremkommet med udkast til undersøgelsens indhold og ligeledes sammen HD-fællesudvalget konkluderet på og foreslået implementering af undersøgelsesresultaterne. Nærværende rapport er baseret på en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse med deltagelse af 336 arbejdsgivere. Rapporten er fulgt op af en kvalitativ mere dybdegående undersøgelse, med deltagelse af et mindre antal arbejdsgivere udvalgt blandt respondenterne i denne rapport. (vedlagt som Bilag 1) Rapportens formål er at bidrage med et datagrundlag som kan udgøre basis for udarbejdelse af tiltag på HD uddannelserne.
URI: http://hdl.handle.net/10398/7668
Dato: 2008-11-13

Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons License.

Filer Størrelse Format Vis
cme 2008-015.pdf 1.072Mb PDF Vis/Åbn

Dette dokument findes i følgende samling(er)

Vis flere oplysninger