Markeds- og brugertilfredshedsundersøgelse for HD 1. Del og 2. Del

OPEN ARCHIVE

Union Jack
Dannebrog

Markeds- og brugertilfredshedsundersøgelse for HD 1. Del og 2. Del

Show full item record

Title: Markeds- og brugertilfredshedsundersøgelse for HD 1. Del og 2. Del
Author: Pettersson, Michael; Schmidt, Marcus
Abstract: Denne undersøgelse er igangsat med henblik på at få et reelt billede af hvordan HD studerende på landsplan ser ud. I meget korte træk kan nævnes fra undersøgelsen, med 610 respondenter; Besvarelserne om hvilken organisation/virksomhed de studerende kommer fra, rejser spørgsmål om HD er tilpasset markedet i dag, om vi reelt er dækkende (off.ansatte). Med udgangspunkt i uddannelsens længde, er længden hensigtsmæssig. Nogle af de traditionelle segmenter (ingeniørerne) fravælger HD (1.del) til fordel for alternativer. Spørgsmål om der var forskelle mellem de forskellige HD. Spørgsmål om metode-indlæring blev som et væsentligt element fremhævet for at sikre såvel fagligt fokus som kvalitetsniveau. HD har et godt omdømme, vigtigt at fastholde det faglige niveau. De studerende lægger stor vægt på en international anerkendelse ligesom spørgsmål om en international anerkendt titel. Af spørgeskemaet fremstår at de studerende selv initierer beslutningsprocessen om valg af HD studiet. Spørgsmål om mulighed for customization sammenkædet med fleksibilitet og vejledning.
URI: http://hdl.handle.net/10398/7670
Date: 2008-11-13

Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons License.

Files Size Format View
cme 2008-016.pdf 312.7Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record