Registrering og Benchmarking af Modus 2 Forskning

OPEN ARCHIVE

Union Jack
Dannebrog

Registrering og Benchmarking af Modus 2 Forskning

Show simple item record

dc.contributor.author Duus, Henrik Johannsen en_US
dc.contributor.author Jørgensen, Jens E. en_US
dc.date.accessioned 2009-02-04T10:28:05Z
dc.date.available 2009-02-04T10:28:05Z
dc.date.issued 2004-12-06T00:00:00Z en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10398/7672
dc.description.abstract Fremvæksten af modus 2 forskning stiller krav om en revurdering af højere læreanstalters evaluerings- og meriteringspraksis. Den endimensionale prioritering af modus 1 forskning såvel som dennes ligeså endimensionale evaluering via publikationer må afvises som utidssvarende. Som en konsekvens heraf udvikles en konkret model til evaluering af forskningsmiljøers modus 2 indsats. Modellen kan støtte strategiske budgetteringsovervejelser på de højere læreanstalter og i samfundet som helhed. Modellen søger ikke at vurdere modus 2 forskningens værdi, men tilstræber derimod alene en modus 2 aktivitetsregistrering under den i såvel modus 1 som modus 2 konceptet iboende forudsætning, at forskningen bedst værdisættes af interessenterne. De strategiske budgetteringsovervejelser og den heraf følgende ressourceallokering til forskningsmiljøerne foregår under den realistiske forudsætning, at højere læreanstalter fungerer som heterogene konglomerater præget af urelateret diversificering, hvorfor principperne fra den strategiske porteføljeplanlægning kan anvendes. en_US
dc.format.extent 28 s. en_US
dc.language dan en_US
dc.relation.ispartofseries Working paper;2004-005 en_US
dc.subject.other kep en_US
dc.title Registrering og Benchmarking af Modus 2 Forskning en_US
dc.type wp en_US
dc.accessionstatus modt04dec06 miel en_US
dc.contributor.corporation Copenhagen Business School. CBS en_US
dc.contributor.department Center for Markedsøkonomi en_US
dc.contributor.departmentshort CME en_US
dc.contributor.departmentuk Center for Market Economics en_US
dc.contributor.departmentukshort CME en_US
dc.idnumber x656444532 en_US
dc.publisher.city København en_US
dc.publisher.year 2004 en_US


Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons License.

Files Size Format View
cme2004005.pdf 168.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record