Institutionelt brud i den offentlige moderniseringspolitik? OPP og udlicitering i de danske kommuner

OPEN ARCHIVE

Union Jack
Dannebrog

Institutionelt brud i den offentlige moderniseringspolitik? OPP og udlicitering i de danske kommuner

Show simple item record

dc.contributor.author Helby Petersen, Ole
dc.contributor.author Ring Christensen, Lasse
dc.date.accessioned 2009-04-28
dc.date.accessioned 2009-04-28T08:02:50Z
dc.date.available 2009-04-28T08:02:50Z
dc.date.issued 2009-04-28T08:02:50Z
dc.identifier.isbn 8791690668
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10398/7788
dc.description.abstract Vi stiller os i dette paper kritisk spørgende til det nye i OPP og søger at belyse, om OPP markerer et institutionelt brud med det i dansk moderniseringspolitik velkendte begreb udlicitering. Vi giver svar gennem to del-analyser. Først sammenlignes nøgletal for danske kommuners brug af udlicitering og arbejde med OPP-modellen. Analysen viser, at OPP-arbejdet overvejende foregår i større kommuner med en gennemsnitlig økonomi og en ideologisk sammensætning på borgmesterposterne på linje med gennemsnittet i landets kommuner. Hvorimod kommuner med højt udliciteringsniveau oftest ledes af borgerlige borgmestre, så er OPP-kommunerne økonomisk og ideologisk på linje med gennemsnittet af landets kommuner. I anden delanalyse kigger vi på reguleringsrammen for brug af henholdsvis OPP og udlicitering. Det kommunale selvstyre og de årlige kommuneaftaler fungerer som en institutionel ramme omkring de reguleringstiltag, som regeringen har mulighed for at anvende. Fælles for reguleringen af kommunernes udlicitering og OPP ligger et bærende princip om metodefrihed i opgaveløsningen. Hvor grænserne for metodefriheden går, er dog ikke en fastlåst størrelse, men genstand for løbende forhandling mellem det statslige og kommunale niveau. Vi konkluderer, at OPP på centrale parametre ikke blot er en forlængelse af udlicitering, men en selvstændig og bemærkelsesværdig kontraktmodel, som er ved at institutionaliseres i de danske kommuner. en_US
dc.format.extent 27 s. en_US
dc.language dan en_US
dc.relation.ispartofseries Working Paper;2009-63
dc.title Institutionelt brud i den offentlige moderniseringspolitik? OPP og udlicitering i de danske kommuner
dc.type wp en_US
dc.accessionstatus modt09apr28 nijemo en_US
dc.contributor.corporation Copenhagen Business School. CBS
dc.contributor.department International Center for Business and Politics en_US
dc.contributor.departmentshort DBP en_US
dc.contributor.departmentuk International Center for Business and Politics en_US
dc.contributor.departmentukshort CBP en_US
dc.idnumber 8791690668 en_US
dc.publisher.year 2009 en_US


Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons License.

Files Size Format View
WP CBP 2009-63.pdf 125.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record