Beyond the process

OPEN ARCHIVE

Union Jack
Dannebrog

Beyond the process

Show full item record

Title: Beyond the process
Enriching software process improvement with knowledge management
Author: Hansen Hansen, Bo
Abstract: Formålet med denne afhandling er at belyse, hvorledes softwarevirksomheder kan forbedre deres udviklingspraksis ved at udnytte deres vidensressourcer bedre. Afhandlingen belyser dette ved at besvare følgende forskningspørgsmål: • Hvorledes kan en softwarevirksomheds videnstyringsstatus bestemmes med henblik på at kunne identificere vidensrelaterede forbedringsområder? • Hvorledes kan forbedringer af sådanne områder planlægges via design og tilpasning af nye organisatoriske tiltag til styrkelse af organisationens læringsmuligheder? • Hvorledes kan sådanne forbedringsinitiativer faciliteres og implementeres for at sikre accept og fortsat udvikling? Afhandlingen er en del af det nationale forskningsprojekt Softwareprocesser og Viden og er udarbejdet som et aktionsforskningsprojekt hos softwarevirksomheden Systematic Software Engineering i Århus. Afhandlingen leverer, foruden forbedringer i den involverede organisation, teoretiske og metodiske bidrag til softwareprocesforbedringsfeltet ved at vise hvorledes teoretisk input fra vidensstyringsfeltet kan integreres i og styrke softwareprocesforbedringsfeltet, samt ved at vise hvorledes komplekse organisatoriske sammenhænge kan belyses ved at anvende en passende og fleksibel portefølje af analyse— og interventionsteknikker. Derudover bidrager afhandlingen med udviklingen af en balanceret teori om vidensstyring i softwareprocesforbedring. Til dette formål introduceres begreberne eksemplarisk og situeret videnstype og normativ og reflektiv processforbedring. Afhandlingen anskueliggør desuden, hvorledes et længerevarende samarbejdsbaseret studie har bidraget med resultater internt i case-organisationen ved at designe og tilpasse en ny projektevalueringsproces, der er baseret på et skifte mod en situeret vidensorganisation ved aktivt at involvere de eksisterende ekspertnetværk i organisationen. Gennem designet af denne ny proces belyses, hvorledes Softwareprocesforbedringsfeltet på et teoretisk niveau styrkes igennem integration af teorier fra beslægtede felter. Afhandlingen viser, hvorledes kulturanalyse og videnskort kan anvendes som softwareprocesforbedringsteknikker. Derudover antyder afhandlingen en balanceret teori om vidensstyring i softwareprocesforbedring, der beskriver betydningen af at søge en ligevægt imellem den herskende organisatoriske videnstype (eksemplarisk vs. situeret) og softwareprocesforbedringsmetode (normativ vs. reflektiv). Slutteligt viser denne afhandling, hvorledes et længerevarende forskningsprojekt, inspireret af aktionsforskning, kan styres og fokuseres igennem anvendelsen af Collaborative Practice Research
URI: http://hdl.handle.net/10398/7902
Date: 2009-08-28

Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons License.

Files Size Format View
Bo_Hansen_Hansen_1.pdf 15.80Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record