Naturens eget eksperimentelle modsvar

OPEN ARCHIVE

Union Jack
Dannebrog

Naturens eget eksperimentelle modsvar

Show simple item record

dc.contributor.author Gudmand-Høyer, Marius
dc.date.accessioned 2009-09-07
dc.date.accessioned 2009-09-07T11:41:45Z
dc.date.available 2009-09-07T11:41:45Z
dc.date.issued 2009-09-07T11:41:45Z
dc.identifier.isbn 8791839300
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10398/7907
dc.description.abstract Dette historiske essay angående en afhandling af den store mediciner Galen fra Pergamon (c.129-200 e.Kr.) udgør anden del af en serie om filosofiske grænseområder i den senhellenistiske periode hvis første del består i en oversættelse med filosofisk kommentar til Lukian fra Samosatas (c.120-180 e.Kr.) Filosofiske leveveje til salg.* Men hvor digteren Lukians dialog fraskriver sig stort set al filosofi som frugtesløst for menneskelivet i bred og praktisk forstand, peger Galens tekst i stedet på hvordan medicinen må og skal inddrage den filosofiske tradition hvis den skal evne at forsvare sig imod en tvivlsom mekanistisk naturfilosofi som i Galens tid trængte sig ind på både lægekunst og -videnskab og truede med at nedbryde dem indefra. Ligesom Lukians satire giver også Galens tekst et særegent indblik i diskussionen mellem flere af antikkens etablerede filosofiske retninger – såvel platonisme, aristotelisme, epikuræisme og stoicisme som »atomisme« og »vitalisme«. Samtidig fremstiller Galens tekst også en omtolkning af arven særligt fra Platon og Aristoteles hvor disse forfatteres grundlæggende »psykologiske« lære om menneskekroppen tildeles en mere »fysiologisk« prægning der på sin side synes at pege i retning af senere tiders dualisme. Endelig præsenterer teksten et af verdenshistoriens første naturvidenskabelige eksperimenter, men indenfor helt andre rammer end dem der langt senere formuleres i og med den naturvidenskabelige revolution i det 17. århundrede: Hos Galen vendtes eksperimentet imod en mekanistisk og almindeligt eksperimentel naturforståelse i et forsøg på at vise hvordan naturen egenhændigt kan fortælle og fremvise sin egen omfattende sandhed. en_US
dc.format.extent 29 s. en_US
dc.language dan en_US
dc.relation.ispartofseries Working Paper;2009-01
dc.title Naturens eget eksperimentelle modsvar en_US
dc.type wp en_US
dc.accessionstatus modt09sep07 nijemo en_US
dc.contributor.corporation Copenhagen Business School. CBS en_US
dc.contributor.department Institut for Ledelse, Politik og Filosofi en_US
dc.contributor.departmentshort LPF en_US
dc.contributor.departmentuk Department of Management, Politics and Philosophy en_US
dc.contributor.departmentukshort LPF en_US
dc.idnumber 8791839300 en_US
dc.publisher.year 2009 en_US
dc.title.subtitle Et essay om Galen fra Pergamon en_US


Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons License.

Files Size Format View
WP1-2009.pdf 232.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record