Performativity and Discourse

OPEN ARCHIVE

Union Jack
Dannebrog

Performativity and Discourse

Vis flere oplysninger

Titel: Performativity and Discourse
Japanese Advertisements on the Aesthetic Education of Desire
Forfatter: Sato, Toyoko
Resume: En længdesnitsundersøgelse fra 1969 til 1990 af de japanske stormagasiner Seibu og Parco under den tidligere Saison Groups auspicier (Japan) viser måden, hvorpå betydning udtrykkes og anfægtes som diskurs i det senmodernistiske forbrugersamfund. Kritisk diskursanalyse (CDA) støttet af omfattende, kvalitative interview af agenter og forbrugere har gjort det muligt at udnytte begreberne femininitet og begær, som Judith Butler har beskrevet i forbindelse med performativitet – det domæne, hvor styrke fungerer som diskurs – i reklamekampagner, der fx involverer værker af Ishioka Eiko. Butlers definition af begæret efter anerkendelse er med til at udtrykke, hvordan begæret manifesteres i samfundet, og hvorledes femininiteten har ændret sig over tid. Diskurs fremføres ikke blot som bestående af sprog- og billedtekst, men indeholder også to yderligere dimensioner: produktion, distribution og forbrug samt de sociale normer i en bestemt periode på det sted, hvor de pågældende diskurser er til stede. I forhold til den specifikke case fremhævede Saison Group kunst som en form for symbolsk kapital. Denne symbolske kapital var tæt forbundet med datidens økonomiske og sociale kræfter, og den virkede legitimerende for Seibu og Parco, der var efternølere inden for branchen. Måden hvorpå Parco kombinerede byggemodning og presseenheder med strategisk involvering af forbrugere og folk fra mediebranchen afspejles i begrebet “organisatorisk symbiose”. Succesen er afledt af den bestemte æstetik, der anvendes i deres reklamer. Reklamerne fungerede så til gengæld som en kanal og en slags æstetisk opdragelse i forhold til begær, som effektivt var med til at forme datidens subjektivitet.
URI: http://hdl.handle.net/10398/8159
Dato: 2010-07-20

Filer i denne post

Filer Størrelse Format Vis

Der er ingen filer knyttet til denne post.

Dette dokument findes i følgende samling(er)

Vis flere oplysninger