Identifying the Last Planner System

OPEN ARCHIVE

Union Jack
Dannebrog

Identifying the Last Planner System

Show full item record

Title: Identifying the Last Planner System
Lean Management in the Construction Industry
Author: Brinch Jensen, Kenneth
Abstract: Ledelsesteknologier såsom Balanced Scorecard, Six Sigma og Activity Based Costing må fremtræde som konkrete, stabile, funktionelle og homogene løsninger, hvis de skal kunne fange både interesse og finansiering i forretningsverdenen. Studier af disse ledelsesteknologiers møde med organisationspraksis viser imidlertid, at disse teknologier er præget af stor ustabilitet og heterogenitet på tværs af implementeringer. Benders & Van Veen (2001) argumenterer for at ledelsesidéer besidder en kvalitet, der kan kaldes for ’fortolkningsmæssig levedygtighed’. Med dette skal forstås, at ledelsesidéerne har en evne til at tilpasse sig lokale forhold og interesser. Argumentet er endvidere, at denne kvalitet er mere afgørende for idéens overlevelse end idéens indhold.....
URI: http://hdl.handle.net/10398/8163
Date: 2010-08-25

Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons License.

Files Size Format View
Kenneth_Brinch_Jensen.pdf 3.902Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record