Det udspændte offentlige lederskab

OPEN ARCHIVE

Union Jack
Dannebrog

Det udspændte offentlige lederskab

Vis flere oplysninger

Titel: Det udspændte offentlige lederskab
Hvor svært kan det være?
Forfatter: Hartmann, Mia Rosa
Resume: Der synes at være en tendens mod at beskrive offentligt lederskab som udspændt mellem forskellige hensyn. I ledelsesteori vinder ord som dilemmaledelse og paradoksledelse terræn. Det er stærke ord. Ord, som beskriver konflikter i mennesker og i grupper, modsætninger og sågar logisk umulighed. Samtidig har der siden 1990’erne været en tendens mod at løse lederskabets udfordringer med kompetenceudvikling, med inspiration fra Human Ressource Management. I samme tråd peger ledelseslitteratur, debatfora og mange ledere selv på nødvendigheden i at ruste fremtidens offentlige ledere; så den enkelte leder kan navigere under de spændingsfyldte vilkår. Den overbevisning kommer blandt andet til udtryk i et voksende antal uddannelsestilbud til lederne. Men er forståelsen af offentligt lederskab reduceret til et fokus på, at ledere skal kompetenceudvikles? Og er et fokus på at få rustet lederne i så fald et robust fundament for fremtidens offentlige lederskab?
URI: http://hdl.handle.net/10398/8264
Dato: 2011-02-18

Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons License.

Filer Størrelse Format Vis
OogI-02-2010-11-Memo1.pdf 164.9Kb PDF Vis/Åbn Memo

Dette dokument findes i følgende samling(er)

Vis flere oplysninger