Det udspændte offentlige lederskab

OPEN ARCHIVE

Union Jack
Dannebrog

Det udspændte offentlige lederskab

Show full item record

Title: Det udspændte offentlige lederskab
Hvor svært kan det være?
Author: Hartmann, Mia Rosa
Abstract: Der synes at være en tendens mod at beskrive offentligt lederskab som udspændt mellem forskellige hensyn. I ledelsesteori vinder ord som dilemmaledelse og paradoksledelse terræn. Det er stærke ord. Ord, som beskriver konflikter i mennesker og i grupper, modsætninger og sågar logisk umulighed. Samtidig har der siden 1990’erne været en tendens mod at løse lederskabets udfordringer med kompetenceudvikling, med inspiration fra Human Ressource Management. I samme tråd peger ledelseslitteratur, debatfora og mange ledere selv på nødvendigheden i at ruste fremtidens offentlige ledere; så den enkelte leder kan navigere under de spændingsfyldte vilkår. Den overbevisning kommer blandt andet til udtryk i et voksende antal uddannelsestilbud til lederne. Men er forståelsen af offentligt lederskab reduceret til et fokus på, at ledere skal kompetenceudvikles? Og er et fokus på at få rustet lederne i så fald et robust fundament for fremtidens offentlige lederskab?
URI: http://hdl.handle.net/10398/8264
Date: 2011-02-18

Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons License.

Files Size Format View
OogI-02-2010-11-Memo1.pdf 164.9Kb PDF View/Open Memo

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record