Hvorfor fortsætter fusionsbølgen udover ”the tipping point”?

OPEN ARCHIVE

Union Jack
Dannebrog

Hvorfor fortsætter fusionsbølgen udover ”the tipping point”?

Show full item record

Title: Hvorfor fortsætter fusionsbølgen udover ”the tipping point”?
en empirisk analyse af information og kognitioner om fusioner
Author: Jagd, Jane Thostrup
Abstract: Afhandlingen er skrevet indenfor paradigmet Pragmatismen48. Afhandlingens opbygning afspejler dette valg, og derfor består afhandlingen af sæt af videnskabelige erkendelsesrunder jf. Peirce (1901 og 1903). En videnskabelig erkendelsesrunde består af faserne: Abduktion, Deduktion, Induktion samt Verifikation eller falsifikation af Abduktionens hypotese. Afhandlingen har to videnskabelige erkendelsesrunder. Det overraskende forhold, der igangsætter afhandlingen, er en forskningsmæssig undren49 over, hvorfor der er så mange fusioner, hvis de ikke performer? Denne undren kvalificeres i søgningen af for-forståelse af problematikken via fusionsbølgeteori, konformitets-teori, herding-teori samt viden om informations læringsværdi, således at den undren, den anomali, der søges en forklaring på lyder: Hvorfor fortsætter fusionsbølgen udover ”the tipping point”?....
URI: http://hdl.handle.net/10398/8322
Date: 2011-06-22

Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons License.

Files Size Format View
Jane Thostrup Jagd.pdf 2.695Mb PDF View/Open PhD afhandling

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record