Den kontraktstyrede og kontraktstyrende offentlige sektor

OPEN ARCHIVE

Union Jack
Dannebrog

Den kontraktstyrede og kontraktstyrende offentlige sektor

Show simple item record

dc.contributor.author Schulze, Christiane
dc.contributor.author Greve, Carsten
dc.contributor.editor Lundquist, Lita
dc.date.accessioned 2011-12-21
dc.date.accessioned 2011-12-27T13:22:28Z
dc.date.available 2011-12-27T13:22:28Z
dc.date.issued 2011-12-27
dc.identifier.isbn 8791690811
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10398/8383
dc.description.abstract Kontraktbaseret styring har været på den politiske agenda i OECD landene siden de tidlige 1980’erne og i dag er kontrakter et helt centralt element i den moderne regering ((Ejersbo & Greve 2005: 62, Greve 2008a: 4). Internationalt var det især med Reagon-regeringen i USA og Thatcher-regeringen i Storbritannien, at der blev rettet interesse mod kontraktstyring1. Denne udvikling bør ses i lyset af New Public Management (NPM) reformerne, som blev skyllet ind over OECD landene siden 1980’erne (Fortin 2000, Kettl 2000, Bouckaert og Pollitt 2004). NPM kan overordnet forstås som ”brug af ledelsesinspiration fra den private sektor og [som] brug af markedsmekanismer”(Greve 2003). Ved siden af privatisering og deregulering iagttages kontrakter som et determinerende element i NPM (Fortin 2000:1). Kontrakter kan helt grundlæggende defineres som en aftale mellem bestiller og leverandør, der angiver vilkårene for levering af en service eller et produkt (Domberger 1998:12). Kontrakter er dog ikke bare en entydig formel aftale, der forstås på samme måde af enhver aktør. Tværtimod er kontrakter også afhængige af læsernes perspektiv såvel som omgivelsens normer, traditioner og legale rammer. Den er derved ikke uafhængig af de institutioner, som eksisterer i omverdenen og en kontrakt kan have forskellige betydninger i forskellige kulturer og lande. Desuden bliver kontrakten også selv en institution, der skaber en helt bestemt måde at omgås med hinanden, som adskiller sig fra de mere traditionelle hierarkiske styringsformer. Sidst men ikke mindst er kontraktens form også afgørende for, hvilken form for samarbejde og styring der vælges til og fra. En kontrakt er således langt fra et neutralt styringsværktøj, men påvirker tværtimod aktivt organisationernes organisering og styringsform. Det er derfor, at denne rapport skal belyse, hvorledes kontraktstyring i både eksterne og interne relationer af den offentlige sektor blev introduceret, hvilke udfordringer og ændringer det har medført for offentlige og private, samt hvordan det har påvirket forholdet mellem staten og samfundet... en_US
dc.format.extent 54 en_US
dc.language dan en_US
dc.relation.ispartofseries Working paper;76
dc.title Den kontraktstyrede og kontraktstyrende offentlige sektor en_US
dc.type wp en_US
dc.accessionstatus modt11dec27 lbjl en_US
dc.contributor.corporation Copenhagen Business School. CBS en_US
dc.contributor.department Department of Business and Politics en_US
dc.contributor.departmentshort DBP en_US
dc.contributor.departmentuk Department of Business and Politics en_US
dc.contributor.departmentukshort DBP en_US
dc.idnumber 8791690811 en_US
dc.publisher.city Frederiksberg en_US
dc.publisher.year 2011 en_US
dc.title.subtitle Danske og internationale udviklingstendenser en_US


Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons License.

Files Size Format View
Christiane Schulze_Working_paper_no76.pdf 591.4Kb PDF View/Open Working paper

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record