Produktivitet, vækst og velfærd

OPEN ARCHIVE

Union Jack
Dannebrog

Produktivitet, vækst og velfærd

Show full item record

Title: Produktivitet, vækst og velfærd
Industrirådet og efterkrigstidens Danmark 1945 - 1958
Author: Lind Larsen, Morten
Abstract: Velfærdsstaten befinder sig i et vadested. Befolkningen bliver ældre, og finansieringsgrundlaget skrumper. Det giver grundlag for diskussioner om, hvorvidt kursen skal justeres eller lægges radikalt om, og hvordan forholdet skal være mellem rettigheder og pligter i fremtiden. I de aktuelle diskussioner om den danske velfærdsstats fremtid er det et tilbagevendende spørgsmål, hvordan den danske velfærdsstatsmodel er opstået, og hvad der egentlig er dens centrale bestanddele. Den danske velfærdsstats rødder kan naturligvis trækkes langt tilbage, men der er efterhånden enighed om, at de første årtier efter befrielsen står som helt centrale i forhold til den moderne danske velfærdsstats historie. I perioden fra 1945 til slutningen af 1950’erne blev en række væsentlige forudsætninger således skabt for, at den moderne velfærdsstat kunne realiseres i 1960’erne og 1970’erne, hvor omfattende velfærdsreformer blev gennemført og en stor offentlig sektor etableredes.
URI: http://hdl.handle.net/10398/8399
Date: 2012-01-30

Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons License.

Files Size Format View
Morten_Lind_Larsen.pdf 1.406Mb PDF View/Open PhD afhandling

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record